• Maandag, 21 Mei 2018
  • 7 Sivan, 5778
  • Laatste update 18 Mei 2018 13:42

[NEEM DEEL] Antisemitisme: Bevraging bij Europese Joden

  • Woensdag 9 Mei 2018 9:20

Om een beter beleid te kunnen uitstippelen doet het Bureau van de EU voor de grondrechten, het FRA, momenteel een onderzoek over antisemitisme doorheel heel Europa. Uw mening telt! Het is daarom belangrijk om hiervoor de nodige tijd te maken.

Deze studie peilt naar meningen en ervaringen van mensen ouder dan 16 die in België wonen en zichzelf als Joods beschouwen. Behoort u tot deze groep, dan zouden wij u graag willen uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek, door hier te klikken www.eurojews.eu.

Unieke kans
U krijgt waarschijnlijk wel vaker de vraag om aan een enquête deel te nemen. Wij zouden het echter ten zeerste waarderen indien u aan dit specifieke onderzoek zou deelnemen. Het FRA heeft de intentie de gegevens te gebruiken om zijn toekomstig beleid uit te stippelen, en zal nationale overheden en Joodse gemeenschappen aanmoedigen om dit eveneens te doen. Dit onderzoek is uitermate belangrijk, en het is essentieel dat zo veel mogelijk Joden deelnemen. Men heeft maar zelden de kans om echt mee te helpen om antisemitisme aan te pakken – deelnemen aan dit onderzoek is een unieke kans om dit wel te doen.

Doorsturen
Naast het invullen van deze vragenlijst, zouden we het op prijs stellen indien u deze informatie doorstuurt naar Joodse vrienden, familieleden en collega’s die in aanmerking komen voor deze studie en hen aanmoedigt om ook deel te nemen aan het onderzoek.

Indien u betrokken bent bij een Joodse organisatie of vereniging en u het onderzoek onder de leden kan promoten, zouden wij eveneens uw hulp waarderen. Om deel te nemen moet men jood zijn, 16 jaar of ouder zijn en wonen in een van de dertien EU-lidstaten die deelnemen aan het onderzoek: België, Frankrijk, Denemarken, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.