‘Een andere kijk op het Midden-Oosten’ met Michael Freilich op 20 mei in feestzaal Hoffy’s


Op maandagavond 20 mei organiseert ‘De Vijfde Macht‘ een gespreksavond waaraan onze voormalige hoofdredacteur Michael Freilich deelneemt. Hij zal er worden geïnterviewd door Pieter Bauwens, hoofdredacteur van de opiniewebsite doorbraak.be

De titel van de avond luidt: Het Midden-Oosten niet door de bril van Hamas. Ook zal Freilich gepolst worden over hoe hij de scheiding tussen kerk en staat ziet en welke zijn politieke ambities zijn.

Leden van de organisatie hebben gratis toegang, niet-leden betalen 3 euro aan de ingang.

Praktische info hier: https://www.facebook.com/events/445735409511860/

Vijfde Macht
De bedoeling van De Vijfde Macht is éénzijdige berichtgeving te doorprikken en “selectieve verontwaardiging” in de media aan te klagen. Met respect voor ieders mening, benadrukt oprichter Bart De Meulenaer:

“de persvrijheid is heilig, doch niet absoluut. De persvrijheid mag niet door de overheid worden beknot, maar ze mag wel door de mondige burgers worden getoetst, en waar de pers flagrant de mist in gaat, zal de mondige burger zich roeren.”

Advertentie

Géén aanval op de persvrijheid dus, géén eis tot ontslag, wél een eis tot deftige kwalitatieve journalistiek én dus een eis tot excuses van de auteur van het stuk, het tijdschrift én een eis tot recht van antwoord.