Joodse terugblik op 75e festival van Cannes

Wie hier te lande vooraf het woord ‘historisch’ in de mond of in de pen nam - en terecht - om het recordaantal van drie …