Moreel failliet: Hoe Europa de terreur van Hamas legitimeert

Hamas is blij, zijn actie op 7 oktober resulteerde ook in een diplomatiek succes
Hamas is blij, zijn actie op 7 oktober resulteerde ook in een diplomatiek succes

Spanje, Noorwegen en Ierland hebben aangekondigd de Staat Palestina te erkennen. Ook in België dringen sommige partijen sterk aan op deze erkenning. Zij menen dat dit het enige alternatief is dat een politieke oplossing biedt.

Opinie door Jeroen Le Jeune

Ik vraag mij af welk scenario de terroristische organisatie Hamas voor ogen had bij de massaslachting van Israëlische burgers. Dit scenario overtreft waarschijnlijk hun stoutste dromen. Niet alleen worden de Israëlische premier en de minister van Defensie door het Internationaal Strafhof gelijkgesteld met Hamas, ze worden bovendien nog beloond door de onbegrijpelijke bereidheid van sommige Europese landen om een mislukte staat te erkennen – een corrupte staat die grootschalig mensenrechten schendt.

De marketing van Hamas heeft succes: hun brute slachtpartijen worden vergeleken met de legitieme acties van het Israëlische leger. Hun strategie om vanuit dichtbevolkte gebieden oorlog te voeren, heeft succes. Westerse landen nemen klakkeloos de beelden en onjuiste slachtofferlijsten over die door het politieke hoofdkwartier van Hamas worden gepubliceerd. Hun tactiek om de eigen bevolking te laten lijden voor hun zaak, lijkt te werken. De westerse wereld valt voor het beeld van de onschuldige Palestijnse burger.

Onschuldige burgers?

Advertentie

Zijn alle Palestijnse burgers onschuldig? Of hebben ze net zoveel bloed aan hun handen als de gewapende terroristische groeperingen? Zij stemden voor Hamas, juichten op 7 oktober en boden ook geen enkele weerstand, noch in de civiele sectoren zoals UNRWA, noch in ziekenhuizen of scholen. Er is geen enkel teken van verzet , noch door medisch personeel, noch door onderwijzers of hulporganisaties.

Vele Palestijnse burgers bezitten smartphones. Ze deelden weliswaar beelden van oorlogsschade en burgerslachtoffers, maar deelden ze ooit geheime beelden van Hamas-terroristen die zich verborgen hielden? Hebben ze ooit via hun smartphones informatie doorgespeeld over de locatie van Hamas-gijzelaars?

Dit in grote tegenstelling tot Iran waar er wel degelijk dappere mensen zijn die het terroristische regime van de Ayatollahs bekampen.

Hongersnood

Het argument van ‘hongersnood’ is te wijten aan Hamas, niet aan Israël. Hamas beheert de externe hulp en manipuleert de voedselverdeling als drukmiddel, wat resulteert in voedselschaarste. Dat twee miljoen Palestijnen zich hier niet tegen verzetten, toont de actieve steun voor Hamas onder de bevolking.

Veel Palestijnse burgers zijn de enclave ontvlucht en hebben politiek asiel aangevraagd in Europa. Hebben deze politieke vluchtelingen zich ooit verzet tegen Hamas? Integendeel, ze verdedigen het gedrag van Hamas zonder uitzondering.

From the River…

Advertentie

Terwijl de westerse wereld een tweestatenoplossing verdedigt als enige politieke oplossing, steunen Palestijnse burgers voluit één Arabische staat, van de rivier tot de zee. Hoeveel Palestijnse burgers zijn er op straat gekomen om de tweestatenoplossing te ondersteunen? Hoeveel hebben realistische voorstellen gedaan voor een tweestatenoplossing?

Israël heeft het legitieme recht om Hamas te verslaan. Dat dit recht wordt ondermijnd door het ICC en door Europese landen die de Palestijnse Staat erkennen, toont het morele failliet van onze samenleving aan.