Onbegrijpelijk: België onthoudt zich bij stemming voor vrijlating gijzelaars en tegen gebruik ziekenhuizen voor terreur

Familieleden van gijzelaars (foto: Flash 90)

UN-Watch onthulde dat België zich recentelijk onthield bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij een stemming voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars. Vierentwintig Europese landen stemden uiteraard voor. Het Israëlische amendement bestond uit maar één enkele zin, met name: “de oproep om onmiddellijk en onvoorwaardelijk alle gijzelaars in Gaza vrij te laten, kinderen, vrouwen en oudere mensen inbegrepen en een veroordeling van het gebruik van gezondheidsfacilteiten door gewapende groepen die de burgerbevolking in gevaar brengen, ziekenhuizen en ambulances inbegrepen.”

Guido Joris

Ambassadeur Pecsteen de Buytswerve, permanent vertegenwoordiger voor ons land bij de WHO, liet per e-mail aan Joods Actueel weten dat hij niet eigenmachtig handelde maar de instructies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken opvolgde, “een normale procedure” volgens hem.

Het blijkt echter niet eenvoudig te achterhalen welke minister verantwoordelijk is, aangezien zowel Volksgezondheid, Ontwikkelingssamenwerking als Buitenlandse Zaken betrokken kunnen zijn. Ministers Lahbib, Gennez, Frank Vandenbroucke en zelfs De Croo komen in aanmerking.

Op onze vraag aan welk kabinet en/of welke minister de instructies gaf, bleef hij het antwoord schuldig. “Ik kijk het na”, was zijn repliek waarna we niets meer terug hoorden.

Advertentie

Desondanks lijkt het initiatief niet afkomstig van minister van Buitenlandse Zaken Lahbib (MR), aangezien haar partijvoorzitter G-L Bouchez onmiddellijk en duidelijk via Twitter liet weten dat zij “steeds en overal de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars eist”. Bouchez bevestigde formeel: “minister Lahbib werd niet geraadpleegd”, wat off the record ook bevestigd werd door een hooggeplaatste kabinetsmedewerker.

Blijven er voor deze WHO-scandalitis nog twee betrokken kabinetten en hun respectievelijke ministers in de running. Minister Gennez van Ontwikkelingssamenwerking en minister van Volksgezondheid Frank Vandebroucke, allebei van dezelfde partij, Vooruit. Beide ministers kunnen schuilen achter de ambtenarenparaplu van hun overheidsdienst.

‘Politieke boodschap’

De woordvoerder van de FOD Buitenlandse zaken laat vervolgens weten dat “de tekst van Israël een politieke boodschap bevat en dat België zich altijd volgens de hoogste morele en ethische waarden blijft gedragen. Dit Israëlische amendement is in strijd met het internationaal recht” klinkt het verder.

Opnieuw een belediging, en dit keer niet alleen voor Duitsland, waar Gennez zich reeds eerder aan schuldig maakte, maar evenzeer voor de 24 Europese landen die de onvoorwaardelijke vrijlating van de gijzelaars eisten en die niet willen dat Hamas vanuit ziekenhuizen raketten op Israëlische burgers afvuren. Dat het kabinet De Croo zich in stilzwijgen hult betekent volgens een voormalig topdiplomaat dat hij daar wellicht geen problemen mee heeft?

Dat een dergelijke koerswijziging werd ingezet door een regering die de facto in lopende zaken is, omdat het parlement daarover geen vragen kan stellen, is niet alleen verbazend maar ook zelden of nooit gezien.