Opinie: Federale regering rolt loper uit voor Jodenhaters

Het beleid van de federale regering tegen antisemitisme is een lege doos, schrijft opiniemaker Jeroen Le Jeune. De antwoorden van de minister van Justitie op een parlementaire vraag over Samidoun legt de (moedwillige?) onwil bloot van deze regering om accuraat en preventief op te treden tegen antisemitisme.

Jeroen Le Jeune

Samidoun, een feitelijke vereniging met een sterke vertegenwoordiging in Brussel, werkt samen met Hamas en PFLP, beide door de EU bestempelt als terreurorganisaties. Kort gesteld, Hamas, PFLP en Samidoun willen dat de staat Israël verdwijnt en wordt vervangen door een Arabische staat. Samidoun applaudisseert luid, elke keer wanneer er joodse slachtoffers vallen, soldaten, papa’s, mama’s, kinderen, baby’s.

Ze deelden snoepjes uit om de beestachtige pogrom van 7 oktober te vieren. Alles wat ze doen en zeggen wijst op haat tegen Israël, tegen de jodenstaat. Haat tegen de jodenstaat is hetzelfde als haat tegen joden en is dus gelijk aan antisemitisme. Een eenvoudige redenering die de Belgische staat blijkbaar niet volgt.

Unia heeft zich in haar laatste rapport over antisemitisme uitgesloofd om de definitie hierover te omkaderen. Veel aandacht ging naar de niet-juridische (werk)definities. Over het wettelijk kader was Unia kort, even kort als de minister van Justitie: ‘We hebben in ons land geen wetgeving die toelaat om verenigingen preventief administratief of bestuurlijk buiten de wet te stellen”.  Dus, we moeten eerst wachten op een pogrom in België voordat er wordt opgetreden.

Advertentie

Het huis moet dus eerst in brand staan voordat er wordt nagedacht over preventiemaatregelen, het installeren van rookmelders bijvoorbeeld. Wel, de rookmelder “antisemitisme” meldt dat er een probleem is met de feitelijke vereniging Samidoun. Door hun acties hitsen ze de mensen op om Joden te haten. Duitsland heeft snel ingezien dat Samidoun een rookbom is die onschadelijk moet gemaakt worden, maar de Belgische federale regering? Neen, die vond het zelfs nodig om Duitsland de les te spellen, de federale regering vond het nodig om Hamas een riem onder het hart te steken door naar de grensstad Rafah te trekken – profileringsdrang op de kap van joodse slachtoffers –  , de federale regering vond het niet nodig om op te treden tegen Samidoun.

Het geheugen van de federale regering is kort. De Brusselse assisenjury heeft in 2019 in haar oordeel bevestigd dat de aanslag op het Joods museum van 24 mei 2014 het gevolg is van antisemitisme. Dit was Jodenhaat. De terroristen kozen bewust het Joods museum uit om joden te doden. Door wie werden Medhi Nemmouche en Nacer Bendrer geïnspireerd om deze aanslag te plegen? Juist, door netwerken en organisaties die als doel hebben om de staat Israël, de jodenstaat, te vernietigen.