UAntwerpen verduidelijkt: “Geen opschorting samenwerking met Bar-Ilan Universiteit”

UAntwerpen en Bar Ilan blijven samenwerken
UAntwerpen en Bar Ilan blijven samenwerken

Een paar dagen gelezen verschenen artikels in de pers als zou de Universiteit Antwerpen haar samenwerking met de Bar-Ilan universiteit nabij Tel Aviv hebben opgeschort. Na contactname met de persdienst van de UAntwerpen , blijkt dat toch niet het geval te zijn.

De beslissing die nu aandacht krijgt, is enkel die van de Faculteitsraad binnen de Faculteit Rechten, en niet die van de Universiteit zelf. Binnen die Faculteit Rechten werd beslist om voorlopg geen uitwisseling van studenten meer te laten doorgaan tussen beide universiteiten, maar dat gaat louter om een symbolische beslissing.

Symbolische beslissing

Want door de oorlog vertrekken er geen Antwerpse studenten meer naar Tel Aviv uit veiligheidsoverwegingen en komen er geen Israëlische studenten meer naar Antwerpen omdat die zich moeten vrijhouden voor mogelijke reservedienst in het leger.

Zelfs de laatste studente uit Bar-Ilan die nu nog in Antwerpen aanwezig is, zal geen hinder ondervinden van de opschorting omdat er beslist is dat zij het semester gewoon mag uitmaken.

Advertentie

Akkoord blijft lopen

De UAntwerpen benadrukt in een reactie dat het bredere, overkoepelende samenwerkingsakkoord tussen beide universiteiten ondertussen gewoon van kracht blijft.

Rector Herman Van Goethem: “Alleen de vicerector internationalisering kan, in overleg met de rector, het akkoord tussen beide universiteiten formeel opzeggen. Op dit moment is er dus nog steeds een samenwerkingsakkoord tussen de Universiteit Antwerpen en Bar-Ilan.”

De rector laat wel weten dat, gezien de commotie, er op vraag van de vicerector een bijeenkomst werd gevraagd van de de ethische commissie voor Misuse, Human Rights & Security. Die zal zich binnenkort over het dossier buigen waarna ook de (symbolische) beslissing van de Faculteit Rechten wel eens zou kunnen worden teruggedraaid.

Extremisten

Jonath Weinberger
Jonath Weinberger

Jonath Weinberger, die zich inzet tegen antisemitisme in Vlaanderen reageert: “Ik ben opgelucht met dit nieuws. De UAntwerpen is al jarenlang een trouwe partner van Bar-Ilan en ik ben blij om te horen dat dit niet veranderd is. Dat een extremistisch groepje binnen één faculteit stappen zet in de andere richting valt te betreuren, maar extremisten tref je helaas overal”.