Contactnummers Joodse gemeenschap

Religieuze zaken
Joodse gemeente Shomre Hadas
www.shomre-hadas.be

03 232 01 87

Ultra-Orthodoxe gemeente Machsike Hadass
03 233 55 67

Beheerders van de Hollandse- en de Van den Nestlei synagoge
Joodse gemeente Shomre Hadas
www.shomre-hadas.be

Bezoeken aan de Joodse buurt en gidsen

Dhr. Pollak – joodsantwerpen@hotmail.comSynagogebezoek ( + uitleg over jodendom)
Antwerpen Averechts
http://www.antwerpenaverechts.be

Advertentie

Gids voor een wandeling door de Joodse buurt
(academisch niveau)
prof. Frans L. Van den Brande
email: fransvandenbrande@skynet.be

Brochure over het Jodendom in Antwerpen
(KMS) Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen.
Telefoon 03 287 35 71 of 0486 43 23 13 e-mail: antwerpen@kms.be
voorstelling gids

Politieke vragen
Forum der Joodse Organisaties (Vlaanderen)
www.fjo.be

Holocaust en WOII

Joods Museum Deportatie en Verzet
www.cicb.be

Lessen Jodendom in het Nederlands

Lessen Jodendom (academisch)
Instituut van Joode Studies van de Universiteit Antwerpen
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*IJS

Culturele initiatieven en samenwerkingsprojecten bespreken/ voorstellen
B’nai Brith
0478 449 264 (mevr. Schumer)

Joodse kunst en cultuur

Joods Museum van België
Miniemenstraat, 21
1000 Brussel
02 512 19 63
http://www.new.mjb-jmb.org/index.php?lang=dutch

Liefdadigheidsinstelling en sociale hulp
De Koninklijke Centrale
www.centrale.be
03 201 52 10

Advertentie

Godsdienst (federaal niveau)
Joodse Consistorie van België
http://www.jewishcom.be/


Een uitgebreide lijst met meer dan 50 organisaties in ons land

http://www.jewishcom.be/wordpress/nl/category/jclinks/