Nieuwe brochure ‘Joden, leven in Antwerpen’ voorgesteld

In Antwerpen werd gisteren plechtig de nieuwe gids over het jodendom gepresenteerd in de grote synagoge aan de Bouwmeesterstraat. Naast de verschillende medewerkers aan het project waren ook schepen Philip Heylen en Monica De Coninck aanwezig. Ziehier de fotoreportage van onze fotograaf John Moussiaux:

Na anderhalf jaar zoekwerk en intensief overleg, realiseerde de Antwerpse Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) een actuele infobrochure over de Joodse medeburgers in onze stad. Bedoeling van het project is een volkse brochure uit te brengen met allerhande info en leuke weetjes, bedoeld om niet-Joden hun troebele beeld over Joden te laten bijkleuren.

Tal van vooroordelen doen de relatie met Joden immers onrecht aan. Het project genoot de steun van de stad Antwerpen en kwam in stroomversnelling toen een gemengde werkgroep van experts en Joodse vertegenwoordigers samengesteld werd om de gids mee vorm te geven. Daardoor bevat de brochure veel meer basisinformatie die het voor niet-Joden gemakkelijker maakt om het leven als Jood in Antwerpen aan te voelen.

Een belangrijk deel van de foto’s in de brochure is door de Joodse stadsfotograaf Dan Zollmann gemaakt. Kenners die aan dit project meewerkten, stellen nu al dat de brochure in de komende jaren de richtinggevende gids zal zijn voor ieder die op zoek is naar weetjes over de Joodse burgers in Antwerpen. De brochure zal bij KMS en op verschillende verkooppunten in Antwerpen verkrijgbaar zijn vanaf september.

Advertentie

Meer info over deze brochure: Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) Antwerpen, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen. Telefoon 03 287 35 71 of 0486 43 23 13 e-mail: antwerpen@kms.be

De brochure wordt verkocht aan 5 euro per stuk.