Open brief aan Stijn Latré, directeur van het UCSIA

Reeds jaren woon ik de wekelijkse lezingen van het Instituut voor Joodse Studies bij aan de Universiteit van Antwerpen. Het IJS profileert zich noch als levensbeschouwelijk, noch als politiek, maar als wetenschappelijk instituut.

Eén der belangrijkste fundamenten van de wetenschap is een voortdurend streven naar een zo groot mogelijke objectiviteit, hetgeen een systematische twijfel beoogt. Ongestaafde meningen horen thuis op sociale media, niet in een academische setting.

Wat wel wordt aangemoedigd, is de uitwisseling van ideeën in een constructief debat waarbij de antagonisten beide aan het woord komen om de beweringen van de andere partij te kunnen weerleggen.

Recentelijk was er van objectiviteit en dialoog geen sprake. Tijdens het voorwoord op de lezing van Professor Nadav Shifman Berman, kwam u Stijn Latré, als directeur van het UCSIA, schaamteloos verkondigen dat Israël sinds de 7de oktober, ik citeer, “het is niet
begrijpelijk noch moreel aanvaardbaar dat de regering van een volk dat heeft geleden onder de ergste wreedheden en genocide, vandaag soortgelijke daden begaat. De Israëlische regering en haar premier weigeren alle dialoog en stappen in de richting van een noodzakelijk staakt-het-vuren. Vandaag de dag sterft de mensheid elke dag in Gaza, net zoals op 7 oktober vorig jaar. Zelfs de meest elementaire vormen van humanitaire hulp worden ontzegd aan de mensen in Gaza.”

Advertentie

Toen iemand in het publiek verontwaardigd zijn hand opstak met zijn vraag te mogen reageren, legde u hem het zwijgen op. Gelukkig reageerde professor Liska, directrice van het IJS, door uw ongefundeerde beschuldigingen “beneden alles” te noemen.

Hoe durft u de onnoemelijke wreedheden van Hamas, waarbij vrouwen werden verkracht, mannen werden onthoofd, zuigelingen levend werden verbrand, en lijken werden verminkt, op gelijke hoogte te stellen met de defensieve respons van Tsahal, dat alles doet om burgerslachtoffers te vermijden, maar geen andere keuze heeft dan de vernietiging van een terreurnetwerk dat werkelijk genocidale intenties heeft?

En hoe durft u deze absurditeiten te komen uiten in het IJS, de enige plek waar joden niet geconfronteerd worden met het gebruikelijke latente antisemitisme, maskerend als antizionisme?

En tot slot, wie bent u om het verdict van het Internationaal Gerechtshof van Den Haag tegen te spreken?

Schaam u!

Alexandra S. Villers
Alumnus Politieke & Sociale Wetenschappen, UA