Verenigde strijd tegen desinformatie rond Gaza

Onlangs heeft een coalitie van Joodse en niet-Joodse organisaties, waaronder het Forum der Joodse Organisaties, Christenen voor Israël België, C’Axent, Belgian Friends of Israël en CHAI vzw, een verenigd front gevormd om een golf van desinformatie rond de situatie in Gaza aan te pakken. Deze desinformatie betreft voornamelijk de beweringen over het niet verlenen van humanitaire hulp aan Gaza, waarbij Israël onterecht als de boosdoener wordt afgeschilderd.

Het is vermeldenswaardig dat dergelijke aantijgingen vaak de kop opsteken in tijden van conflict, waarbij de nuances van de situatie verloren gaan in een zee van oversimplificatie en valse berichtgeving. De betrokken organisaties benadrukken dat er een bewuste poging is om Israël te demoniseren door middel van wat zij ‘Hamaspropaganda’ noemen. Deze propaganda vindt gretig zijn weg naar onze media, waardoor een eenzijdig beeld wordt geschetst dat ver afstaat van de complexe realiteit.

De realiteit op het terrein, zoals de coalitie aangeeft, is aanzienlijk anders. Ondanks de uitdagingen, zoals aanvallen op voedselkonvooien en de complexe relatie met UNRWA en Hamas, blijven er substantiële hoeveelheden voedsel en medicijnen de Gazastrook binnenkomen. Deze feiten worden echter vaak over het hoofd gezien of verkeerd voorgesteld in de mainstream media.

In een wereld waar ‘fake news’ en desinformatie al te vaak ongecontroleerd blijven, is het cruciaal om vraagtekens te zetten bij de informatie die ons bereikt. Er is trouwens niet één onafhankelijke journalist in Gaza: “Elke journalist staat zonder één enkele uitzondering onder toezicht van Hamas” aldus VTM-journalist Patrick Van Gompel die het aan de lijve ondervond.  Trouwens dat was ook al voor het begin van deze oorlog het geval…

Advertentie

De Verenigde Staten hebben deze week nogmaals bevestigd dat Israël zijn wapens op een verantwoorde manier inzet en dat er geen sprake is van een weigering om hulpgoederen te verstrekken. Dit staat in schril contrast met de berichten die vaak in de media verschijnen en toont aan dat er een ernstige vervorming plaatsvindt van het morele kompas dat ons zou moeten leiden.

Wat gedaan?

Vandaar het voorstel om met zoveel mogelijk organisaties onderstaande link te plaatsen op sociale media in antwoord op elk bericht dat je tegenkomt over de ‘kwaadwillige’ Israëli’s die honger veroorzaken in Gaza. Gewoon onderstaande link zonder enig commentaar bij elk leugenachtig bericht plaatsen en klaar.

https://govextra.gov.il/cogat/humanitarian-efforts/home/

Deze  informatie wordt trouwens steeds geactualiseerd. De coalitie moedigt dan ook aan om verder te kijken dan de headlines en zich te verdiepen in de feiten. Als voorbeeld wordt de vergelijking met de situatie in andere delen van de wereld, zoals Soedan, aangehaald om de relatieve voedselzekerheid in Gaza in perspectief te plaatsen.

 

 

Advertentie

De actie van de coalitie, waarbij een directe link wordt gedeeld om de werkelijke inspanningen van Israël op het gebied van humanitaire hulp te tonen, is een oproep tot transparantie en eerlijkheid. Het is een poging om de fabels te doorbreken en de feiten voor zichzelf te laten spreken.

 

Iedereen die moe is van de laster en leugens, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze actie. Het is een gelegenheid om op te staan voor waarheid en rechtvaardigheid, om kritisch na te denken over de informatie die we consumeren en om een stem te zijn voor degenen wiens verhalen verdraaid of genegeerd worden. Het is een herinnering dat in een tijdperk van informatieovervloed, de waarheid meer dan ooit onze inzet vereist om deze te onderscheiden en te verdedigen.