UAntwerpen betreurt oproep tot boycot van Israël vanuit universiteit

Via een standpunt op haar website laat de Universiteit Antwerpen weten afstand te nemen van een e-mail die vorige week de ronde deed met een oproep om Israël te boycotten.

“UAntwerpen wil een vrijhaven zijn die, vanuit actief pluralisme, ruimte biedt voor een open debat over alle maatschappelijke issues, in wederzijds respect”, lezen we op de website.

Een medewerker van UAntwerpen gebruikte de mailbox van de universiteit om naar alle studenten een open brief te sturen waarin hij de universiteit oproept om acties tegen Israël te ondernemen.

De universiteit stelt echter: “Het versturen van zulke mail vanuit UAntwerpen zelf kan de indruk wekken dat deze actie tevens het standpunt van de universiteit vertolkt. Dat is niet zo. De betrokken medewerker werd hierop aangesproken en heeft zich ook verontschuldigd”.

Advertentie

Algemeen directeur van Joods Actueel, Terry Davids, is blij dat de rector is ingegaan op de vraag voor een verduidelijking en afstandname.

“Het is bijzonder spijtig dat een docent misbruik maakte van zijn positie om studenten te schofferen. Ik hoop dat de rust zal weerkeren want het laatste wat wij nodig hebben is dat het conflict in onze straten en universiteiten wordt uitgevochten.”

Rector Herman Van Goethem: “Het is niet de rol van de universiteit om zulke standpunten in te nemen. De universiteit is geen politieke actiegroep of partij. Wel wordt vanuit ons actieve pluralisme verwacht dat de maatschappelijke vragen docenten en studenten inspireren in colleges en daarbuiten, in een context van academische vrijheid. Ze formuleren standpunten en opinies in eigen naam.

Welke conflicten ons ook beroeren, steeds moet de universiteit een vrijhaven zijn waar studenten zich, ongeacht hun opinie of afkomst, thuis voelen. Wanneer groepen verstrikt geraken in een context van toenemende polarisering, dan moet de universiteit de veilige plek zijn waarin we het groepsdenken doorbreken opdat studenten en medewerkers er elkaar kunnen ontmoeten en zo elkaar in dialoog leren kennen.”

Hieronder de volledige tekst van de Universiteit