Opmerkelijk: Bahrein overweegt opheffen boycot tegen Israël, stuurt delegatie naar Jeruzalem

Enkele dagen nadat Washington besloot Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël, en hiermee het vuur aan de lont stak in het Midden-Oosten, reisden leden van een groep genaamd “Dit is Bahrein” op zondag naar Israël voor een vierdaags bezoek. De delegatie kwam er om “een vredesboodschap te bezorgen” en de Oude Stad te bezoeken. Dit alles op een moment waarbij de koning van Bahrein de boycot tegen Israël overweegt op te heffen. In ons land pleit Groen ondertussen voor een boycot van Israël en zit ze daarmee op één lijn met Iran.

De groep bezoekers uit de Golfstaat bestaat uit 24 personen van wie de helft soennieten en sjiieten. Ze brengen voor het eerst een bezoek aan Israël en dan vooral aan het christelijk en moslimdistrict van Jeruzalem. Het doel van de reis is niet om een ​​politiek statement te maken, aldus de organisatoren, maar de realisatie te bewerkstelligen van een verklaring van koning Hamed ben Issa (Al Khalifa), met een boodschap van tolerantie, coëxistentie en dialoog tussen godsdiensten.

Enorme stap

Toch kan dergelijk bezoek, zeker vandaag, niet anders dan gezien worden als een enorme stap en verandering in de Arabische wereld.

Advertentie

“De koning heeft ons gezonden om overal een boodschap van vrede te brengen, de sjiieten van Bahrein of elders zijn geen vijanden, ze verspreiden geen boodschappen van haat of vernietiging ten opzichte van andere religies die ze vertwegenwoordigen,” zei Fadel el Jimri, een sjiitische imam die meereisde.

De afgelopen jaren kreeg de koning te maken met een opstand van enkele sjiieten uit het land. Hamed Ben Issa kant zich tegen het Iraanse regime en dit jaar heeft hij een campagne tegen het extremisme gelanceerd, heeft de laatste synagoge van het land gerenoveerd en een museum voor tolerantie geopend met een volledige vleugel die gewijd is aan het Jodendom.

Eerder liet Bahrein al weten geen boycot van Israël te steunen

Kleinste land

Bahrein is het kleinste Arabische land, maar er zijn tal van banken gevestigd, evenals het hoofdkwartier van de 5de grootste Amerikaanse vloot. De koning bereidt zich zelfs voor om de boycot tegen Israël op te heffen, zodat de Bahreini’s naar de Joodse staat kunnen reizen. “Vrede kan alleen worden bereikt door begrip en actieve betrokkenheid. Heb uw naaste lief als uzelf,” benadrukte Sjeik Nasser, de zoon van de koning van Bahrein, tijdens de inhuldiging van een interreligieus centrum.