Boycott Israël: de maskers vallen

arton49

Het ABVV, Intal, Vredesactie en Palestinasolidariteit hebben samen met enkele franstalige groupuscules mee een dreigbrief ondertekend, gericht aan een Belgisch bedrijf dat in Israël meedingt naar havenprojecten in Haïfa en Ashdod, de twee belangrijkste Israëlische havensteden.

Tot nu toe beweerde de BDS-beweging enkel projecten te willen boycotten van bedrijven die actief zijn op de Westbank, in Judea en Samaria.  Zo laten ze ieder die het wil horen hun doelen kennen:
1. de invoer van nederzettingsproducten verbieden;
2. de nederzettingen uitsluiten uit de bilaterale akkoorden en samenwerking met Israël;
3. Belgische bedrijven ontraden om in de nederzettingen te investeren en er commerciële relaties mee te onderhouden;
4. bedrijven die actief zijn in de nederzettingen, of er gevestigd zijn, uitsluiten van publieke markten en openbare aanbestedingen;
5. Belgische en Europese burgers ontraden onroerend goed in de nederzettingen te kopen;

Het boycotten van Israël zelf lag tot nu toe gevoelig: de vergelijking met de nazi-campagne uit de jaren dertig van vorige eeuw, “Kauft nicht bei Juden” was te pertinent. Tijdens de voorstelling van de campagne ‘Made in Illegality’ op 28 maart in de gebouwen van het Belgische parlement, verzetten meerdere politieke partijen omwille van deze gelijkstelling zich nadrukkelijk tegen een boycott van Israël. Met deze nieuwste actie is ook die grens overschreden en vallen de maskers af.

Wat meer is: het lucratieve project van de baggerfirma is niet alleen goed voor Israël, ook de Belgische schatkist vaart er wel bij. De NGO’s, die door diezelfde Belgsiche overheid rijkelijk worden gesubsidieerd en nu tot deze boycott oproepen bijten met andere woorden in de hand die hen voedt. Voorts zal het deze Israëlhaters worst wezen dat bij het niet kunnen doorgaan van het baggerproject ook in België werkgelegenheid verloren gaat. Wat het ABVV betreft moeten we langzaamaan aannemen dat Siegfried Bracke met zijn opmerking “dat vakbonden baat hebben bij langdurig werklozen” niet zo ver bezijden de waarheid sprak. Een dubbelslag bijgevolg voor onze kameraden: Israël bashen en tegelijk “een zeer stabiele bron van inkomsten genereren”.

Advertentie

Alvast realiseren de initiatiefnemers zich niet dat de havens van Ashdod en Haïfa ook exporthavens zijn van Palestijnse goederen uit Palestijnse gebieden, geproduceerd door Palestijnen. Of met deze schandalige boycott-oproep het leven van één Palestijn op de Westbank ten goede wordt beïnvloed is een vraag die bij la gauche caviar nog nooit de agenda heeft gehaald.