Stadsbestuur Gent bekritiseerd voor ‘Israël bashing’

Persbericht: Gents Stadsbestuur bekritiseerd voor discriminatoire maatregelen tegen Israël

CHAI, 11 maart 2024

In een schokkende vertoning van partijdigheid heeft het stadsbestuur van Gent onlangs nieuwe regels goedgekeurd die gericht zijn op het boycotten van Israëlische bedrijven. Deze maatregelen zijn niet alleen discriminerend, maar vertonen ook een verontrustende obsessie met Israël.

Het is ronduit verontrustend dat het Gentse stadsbestuur ervoor kiest om eenzijdig maatregelen op te leggen tegen Israëlische bedrijven, terwijl het tegelijkertijd nalatig blijft ten opzichte van andere landen waarvan al meermaals bewezen is dat ze mensenrechten feitelijk schenden. Wat Israël betreft gaat het hooguit om een valse aantijging. Waarom worden er geen soortgelijke clausules opgesteld voor landen als Qatar, Venezuela of China, die bekend staan om hun systematische schendingen van mensenrechten?

Dit selectieve beleid roept herinneringen op aan de behandeling van Joden tijdens de donkerste dagen van de geschiedenis toen België door de nazi’s bezet was, want Israël blijkt nu de Jood onder de naties te zijn. Bovendien zijn er geen bewijzen dat Israël mensenrechten schendt. Het is Israël die op 7 oktober op bloedige wijze is aangevallen en nu omwille van de door Hamas uitgelokte oorlog waarin het verzeild is, strenger beoordeeld wordt dan dictatoriale regimes, terwijl het zichzelf verdedigt tegen terreur. Het is dus niet enkel twee maten en twee gewichten maar twee maten en drie gewichten.

Flagrant

Advertentie

Deze flagrante dubbele standaard getuigt van een diepgewortelde vooringenomenheid tegen Israël en zijn rechtmatige streven naar veiligheid en zelfbeschikking. Het Gentse stadsbestuur moet zich bewust worden van de ernstige implicaties van hun acties en stoppen met het bevorderen van een agenda die is gebaseerd op partijdigheid en discriminatie. Bovendien is de stad Gent enkel bevoegd om de belangen te behartigen voor al haar burgers, ook Joodse, en heeft zij geen enkele bevoegdheid inzake buitenlandse politiek en regels over internationale handel. Dat is een taak van de hogere autoriteiten.

Als nieuwe pro-Israëlische organisatie, CHAI, veroordelen we krachtig deze ongegronde en discriminerende maatregelen van het Gentse stadsbestuur. We roepen op tot een onmiddellijke herziening van dit beleid en dringen er bij alle eerlijke burgers en instanties op aan om zich uit te spreken tegen deze flagrante schending van rechtvaardigheid, gelijkheid en juridisch betwistbare maatregelen. CHAI veroordeelt dit besluit en beraadt zich op stappen

CHAI is een nieuwe Belgische organisatie die oneerlijke berichtgeving, informatie en handelingen tegenover de staat Israël onder de loep neemt en actie onderneemt om Israël-bashing en geschiedvervalsing tegen te gaan.