Repliek op schandalige uitspraken Mgr. Bonny

Anti-joodse glasraam in de Brusselse kathedraal

Guido Joris, reeds jaren redacteur van deze krant, en zelf niet-Joods reageert net zoals veel vrienden van de Joodse gemeenschap geschokt op de uitspraken van de Antwerpse bisschop Johan Bonny. Joris stuurde Bonny volgende mail (in eigen naam), die wij hieronder mogen publiceren.

T.a.v. mijnheer Bonny,

Mijnheer Bonny u importeert voor alle Joden het conflict naar Vlaanderen uitgerekend op de dag dat nazi’s tijdens Kristallnacht 9 november 1938 de Joodse winkels, woningen, organisaties en synagogen aanvielen.

Ik wens te reageren op uw uitlatingen in De Standaard. Wat hebben de Joden in Antwerpen te maken met Israël? Ze zijn Belgische landgenoten punt uit. U importeert het conflict naar mijn Joodse landgenoten die evenmin als u of ik stemrecht of andere rechten kunnen doen gelden in Israël.

Wat uw statements over Pius XII betreft; hij reageerde op zijn minst zeer laat maar collaboreerde anderzijds wel zeer snel om SS’ers te laten onderduiken.

Advertentie

Er schort een en ander aan uw exegese van het oude testament. Ik wens er u op te wijzen dat het niet met de Thora in de hand was dat de kruisvaarders, de inquisitie, de pogroms en de nazimoorden hebben doen plaatsvinden en andere slachtpartijen. Maar wel met verwijzingen naar het nieuwe testament en met de Koran in de hand.

Mag ik er u aan herinneren dat Jezus een Galileeër en geen Palestijn was. En dat Palestina pas later, na de opstand van Bar Kochba in de II-de eeuw, zijn naam kreeg. (Mogelijk heeft u op het seminarie gespijbeld tijdens de geschiedenislessen?)

Na uw eerdere aanval op het Joodse volk in de Afspraak (zie link) valt u nu dus ook de Joodse godsdienst aan.

Kinderverkrachters
Alvorens Israël de maat te nemen en uw infame pogingen om zonder onderzoek de ‘JODEN’ met alle zonden van “Israël” te beladen, oorlogsmisdaden inbegrepen, zou het verstandiger zijn om te focussen op de kinderverkrachtingen door uw ambtsgenoten in de kerk. De Israëli’s zullen zelf wel uitmaken welke acties gepast zijn om af te rekenen met de kinderverkrachters van Hamas.

U heeft zich in elk geval voor altijd ongeschikt gemaakt om nog enig vertrouwen te krijgen van mijn Joodse landgenoten, ik zal ze hoe dan ook waarschuwen voor uw verregaande lafhartige verraderlijkheid en het gevaar dat vanavond na 85 jaar dreigt door uw oproep.

En tot slot nog dit: Volgt er nog een veroordeling van de gruwelijke monsterachtigheden van Hamas op 7 oktober?

Zonder groet,

Advertentie

Guido Joris