Lezersbrief “respect voor de moed en waardigheid van de Joodse gemeenschap”

De redactie ontving volgende lezersbrief van dhr. John Decoster, die wij u zeker niet willen onthouden. Het is een …