Joodse en aanverwante films op festival van Locarno

De grootste onder de kleine, of de kleinste onder de grote? Het filmfestival van Locarno beantwoordt aan de twee …