“Antisemitisme van ‘selfie-moslima’ is symptoom van breder fenomeen”

Het antisemitisme van Zakia Belkhiri, de jongedame die bekendheid verwierf als de ‘selfie-moslima’ is een symptoom van …