“Antisemitisme van ‘selfie-moslima’ is symptoom van breder fenomeen”

Het antisemitisme van Zakia Belkhiri, de jongedame die bekendheid verwierf als de ‘selfie-moslima’ is een symptoom van een wijd verspreid fenomeen van anti-joods racisme dat bij de meeste moslims in dit land leeft.

Verschillende internationale onderzoeken hebben reeds bevestigd dat de moslimgemeenschap van België erg antisemitisch is. Het Amerikaanse Anti-Defamation League ondervroeg duizenden Belgen en daaruit bleek dat maar liefst 68 procent van de Belgische moslims akkoord gaat met stellingen als ‘De Joden hebben in dit land te veel macht en beheersen de media en de politiek’.

Ook Belgische onderzoekers erkennen deze gevaarlijke trend. Terwijl een derde van de jonge moslims negatieve gevoelens koesteren tegenover homo’s blijkt bijna zo’n driekwart van hen antisemitisch te zijn (onderzoek van prof. Mark Elchardus in 2011 en 2013).

Wijd verspreid

Het antisemitisme bevindt zich in alle lagen van de moslimbevolking, van hoog tot laag opgeleid en zowel bij minderbegoede gezinnen als bij de betere middenklasse. Aan de basis liggen onder andere de haatzenders uit de Arabische wereld, die via schotelantennes de Vlaamse huiskamers binnenkomen, en het internet. Dit wordt mede in stand gehouden en versterkt door een extreem-links discours bij ons waarbij Israël, en bij uitbreiding alle Joden, schuldig worden bevonden voor alle ellende in de wereld.

Advertentie

Actie

Premier Charles Michel mag dan uitroepen dat er een nultolerantie zal worden gehanteerd tegenover antisemitisme, als het gerecht en het parket de meeste zaken seponeren of naar de prullenmand verwijzen, dan kom je natuurlijk niet ver. Ook in het onderwijs of op de openbare omroep zie je zelden dat er werk wordt gemaakt van deze problematiek. Om nog maar te zwijgen over het Centrum Gelijke Kansen, nu Unia genoemd, die de jongste ontsporing, net als in het verleden vaak het geval was, niet wil vervolgen. De naam Centrum van Gemiste Kansen zou volgens mij beter passen.

Groot-Brittannië

Laten we een voorbeeld nemen aan Groot-Brittannië. Daar worden politici, journalisten en andere invloedrijke personen die zich aan (online) Jodenhaat wagen publiekelijk met de vinger gewezen en één voor één ontslagen of gesanctioneerd. Dat gaat uiteraard niet steeds om moslims (zoals de uitsluiting van Ken Livingstone uit de Labourpartij aantoont), maar wel in de meerderheid van de gevallen.

Oproep

Daarom mijn oproep, met uitgestrekte hand, die in de eerste plaats gericht is aan de moslims van dit land: “Ga er zelf met de grove borstel doorheen! Bezoek eens het Kazerne Dossin in Mechelen, leer wat meer over de verwezenlijkingen van de Joodse gemeenschap op de vlakken van Cultuur, Wetenschap, Literatuur en aanzie ons in de eerste plaats als bondgenoten en niet als aartsvijanden. Want als er iemand is die weet wat het is om vervolgd en belaagd te worden vanwege zijn of haar afkomst, dan zijn wij dat wel”.

Michael Freilich
Hoofdredacteur