Opinie: “Antwerpse sp.a voorzitter kan niet gelijktijdig Movement X en Joodse gemeenschap steunen”

Hans Knoop stelt in volgend opiniestuk dat het “onverklaarbaar en onverenigbaar” is dat Yasmine Kherbache Abou Jahjah …