Opinie: “Antwerpse sp.a voorzitter kan niet gelijktijdig Movement X en Joodse gemeenschap steunen”

Yasmine Kherbache (sp.a)
Yasmine Kherbache (sp.a)

Hans Knoop stelt in volgend opiniestuk dat het “onverklaarbaar en onverenigbaar” is dat Yasmine Kherbache Abou Jahjah steunt. “Ook Wilders verloor in Nederland zijn Joodse vrienden door zich met de antisemiet Le Pen te associëren”, zegt Knoop. Wacht Kherbache nu eenzelfde lot?

De Antwerpse sp.a voorzitter en Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache heeft publiekelijk haar sympathie betuigd voor de nieuwe beweging van Abou Jahjah, Movement X genaamd. Deze beweging zegt met legitieme middelen te zullen strijden tegen discriminatie en uitsluiting op basis van afkomst, geloof, gender en sociaal- economische positie.

Abou Jahjah is tegen het bestaansrecht van Israël
Abou Jahjah is tegen het bestaansrecht van Israël

Op het eerste oog dus niets mis mee. Ware het niet dat oprichter en boegbeeld Abou Jahjah nu juist in de Benelux een naam heeft verworven als fervent antisemiet. Zijn AEL is in Nederland voor antisemitisme tot in hoogste instantie veroordeeld.
N-VA voorzitter Bart de Wever noemt hij in juli j.l. in een videoboodschap een “zionisten- knechtje”. Want voor zionisten (hij bedoelt joden!) ben je of “hun knechtje of hun vijand” schreef hij.

Diezelfde Abou Jajah verdedigde in het actualiteitsprogramma NOVA ook de antisemitische cartoons die verschenen op de AEL website. Op de ene lag Anne Frank in bed met Hitler en op de ander werd de Holocaust in twijfel getrokken.

En nu werpt diezelfde figuur zich op als noeste strijder tegen discriminatie. Als de vos de passie preekt! Akkoord, een mens kan tot inkeer komen. Maar dat is nu juist bij Jahjah nadrukkelijk niet het geval. Zijn tsunami van kwetsende opmerkingen aan Joden gaat immers onverminderd voort. Ook roept Movement X openlijk op tot boycot van Israël op alle mogelijke vlakken, dat is toch geen sp.a standpunt, dacht ik? Desalniettemin betuigt Kherbache steun aan deze haatzaaier. Ze gaat zelfs in haar adoratie zo ver dat zij de door Movement X na te streven idealen op één lijn stelt met die van wijlen Martin Luther King.

Advertentie

MARTIN LUTHER KING

Martin Luther King
Martin Luther King

Dat moet even slikken zijn geweest voor Jahjah want als geen andere zwarte strijder voor mensenrechten heeft King zich juist immer als vriend van de staat Israël en het joodse volk gemanifesteerd.

In 1967 toen Israel van de kaart dreigde geveegd te worden door de Arabische legers zei King dat de wereld Israël diende te steunen. Hij noemde het land een “grote voorpost van democratie in de wereld”. Maar ook met het schuilen achter het schild van anti-zionisme door antisemieten maakte de zwarte leider korte metten. Letterlijk schreef King in een open brief dat “anti- zionisme inherent antisemitisch is, en dat altijd zal blijven ”.

Abou Jahjah is dus conform de definitie van King een antisemiet en het is derhalve onverklaarbaar en onverenigbaar dat Kherbache zijn beweging steunt.

Haar voorbehoud dat zij Movement X en Jahjah steunt ‘behalve met betrekking tot Israël’ snijdt geen hout. Zionisten (lees Joden)- haat zit in het DNA van de leider en oprichter ervan. Je kan het één niet scheiden van het ander. Je kan niet zeggen graag hutsepot te eten, behalve de daarin verwerkte wortelen. Wat dan resteert heet geen hutsepot maar dan zijn het louter aardappelen met uien.

VRIEND VAN DE JODEN?

Yasmine Kherbache staat bekend als een vriend van de Joodse gemeenschap die nog dit jaar tijdens het Poeriemfeest een Antwerpse synagoge bezocht. Ze dient zich te realiseren dat ze niet gelijktijdig met de Joodse gemeenschap en Abou Jahjah kan verkeren.

Advertentie

In Nederland verloor ook Geert Wilders steun van Joodse kiezers toen hij in het Europees Parlement een coalitie aanging met het Front National van de antisemiet Le Pen en zich tegen het koosjer slachten keerde. Wilders koos voor Le Pen. misschien niet uit liefde maar uit politiek opportunisme. Yamine Kherbache staat nu voor eenzelfde keuze.

Als bewonderaarster van Martin Luther King lijkt die keuze een niet al te moeilijke zaak, ook al dient Yasmine zich erop voor te bereiden dat zij – na zich hopelijk van Movement X te hebben gedistantieerd – door Jahjah zal worden bijgezet in de galerij van “zionisten- knechtjes die hebben gecapituleerd voor de macht en het kapitaal”.

Hans Knoop is oud-journalist en Midden-Oosten correspondent. Hij is tevens lid van het Forum der Joodse Organisaties maar schreef deze bijdrage in eigen naam