Uitspraken Abou Jahjah mee aan de basis goedkeuring resolutie tegen antisemitisme

jahjah

Bij de voorstelling van de resolutie tegen het antisemitisme in de Senaat, namen verschillende sprekers het woord. Wij wilden u de tussenkomst van Karl Vanlouwe (N-VA), niet onthouden. Hij verwijst hierin expliciet naar de uitspraken van de Libanese-Belg, Dyab Abou Jahjah, die met zijn uitspraken duidelijk maakt wat hij vindt dat er met de Joden dient te gebeuren en in het verleden zijn steun betuigde aan terroristische acties.

Karl Vanlouwe (N-VA)

Voorzitter, collega’s,

We kunnen, met de geschiedenis in ons achterhoofd die onherstelbare wonden heeft geslagen, niet sterk genoeg benadrukken hoe belangrijk de strijd tegen het antisemitisme is.

Na een periode van relatieve rust, merken we helaas een terugkeer van oude vormen van onverdraagzaamheid die al maar vaker ook gewelddadig zijn.

Advertentie

De conflicten die er reeds van oudsher zijn, blijken eens te meer radicale ideologieën te voeden, niet in het minst vanuit islamistische hoek, en dat merken we door een heel deel recente gebeurtenissen.

De lijst is lang, maar laat me er enkele opsommen:

  • 1980, 1 dode en 15 gewonde Joodse scholieren in Antwerpen nadat een Palestijns commando granaten naar de schoolbus gooit
  • 1981, 3 doden en een honderdtal gewonden bij een ontploffing van een bomauto voor een synagoge in de Antwerpse Diamantwijk
  • 2014, 4 doden bij de aanslag in het Joods museum in Brussel

Dyab Abou Jahjah

Maar ook, in eerste instantie, niet-gewelddadige uitingen van antisemitisme komen helaas voor. Denk aan uitspraken van de Libanese Belg Dyab Abou Jahjah. Die had het in 2017 onder andere over het feit dat het, en ik citeer, niet haalbaar is om alle Joden in de zee te werpen, einde citaat. Of denk aan zijn samenvatting over het conflict in het Midden-Oosten waarbij hij stelt dat alle Joden Israël moeten verlaten. La valise, ou le cercueil, zo vatte hij dat samen. Of denk aan zijn uitspraak waarbij hij een kalashnikov het ‘enige geldige paspoort’ noemt tegen het zionisme en de zogenaamde bezetting van Palestina. De heer Jahjah werd ook niet voor niets bij De Standaard aan de deur gezet. De strijd tegen Israël moet volgens hem gebeuren en ik citeer opnieuw: by all means necessary, einde citaat.

Stijging

Uit diverse onderzoeken blijkt dat er mondiaal een stijgend antisemitisme plaatsvindt. De haatboodschappen worden ook meer en meer verspreid via de nieuwe sociale media.

Uit een onderzoek van het Europees Bureau voor de Grondrechten dat werd uitgevoerd naar aanleiding van 75 jaar Kristallnacht, blijkt dat:

  • 77% van de Joodse respondenten in ons land antisemitisme ervaart als een groot probleem;
  • 10% van de respondenten was reeds slachtoffer van haatboodschappen en geweld;
  • En 90% ervaart een toename van antisemitisme in de afgelopen 5 jaar.
Advertentie

Steeds brutaler

Uit een rapport van de universiteit van Tel Aviv blijkt dat antisemitische incidenten steeds brutaler worden. Het rapport spreekt van een wederopleving van een anti-Joods klimaat en men neemt een stijgend aantal agressieve antisemitische uitlatingen op internet waar. Ook merkt men op dat er sprake is van verdoken antisemitisme in het politieke debat over de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

Uit onderzoek blijkt dat de vastberaden houding van de federale regering in haar strijd tegen antisemitisme, haar nultolerantie voor geweld en de toegenomen beveiliging van Joodse sites werkt. Maar het interfederaal gelijkekansencentrum kreeg in 2016 toch meer dan 109 meldingen van antisemitische feiten en merkt hier vooral een verschuiving op naar de online wereld.

Als partij zet N-VA zich ten volle achter de strijd tegen antisemitisme. Daarom namen en nemen wij dan ook verschillende initiatieven. Zo werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie ingediend (54-3194) die daar perfect past gezien de acties die kunnen ondernomen worden in het kader van de strijd tegen antisemitisme. Zo vragen we de overheid om van deze strijd een prioriteit te maken in zowel de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan. Bovendien kunnen van hieruit ook de nodige middelen ter beschikking worden gesteld voor politie- en veiligheidsdiensten.

Vlaams Parlement

Het is jammer genoeg een spijtige zaak te moeten vaststellen dat we een gelijkaardig initiatief niet gelanceerd krijgen in het Vlaams Parlement. Collega Annick De Ridder probeert daar al maanden steun te krijgen, maar de andere meerderheidspartijen blijken hier niet op in te willen gaan. Nochtans kan er op Vlaams niveau ook wel degelijk gewerkt worden aan de strijd tegen antisemitisme, iets dat volgens ons in de Senaat toch enigszins anders ligt.

Mijn fractie onderschrijft de inhoud van de resolutie die vandaag voorligt omdat wij de strijd tegen antisemitisme cruciaal vinden. Of dit huis echter de juiste plaats is om dergelijke initiatieven te lanceren, betwijfelen wij. Daarom zal er vanuit onze fractie dan ook 1 symbolische onthouding zijn.

Ik dank u.