Indieners resolutie tegen antisemitisme zetten puntjes op de ‘i’

Jacques Brotchi (foto: Christian Lambiotte)

Na de goedkeuring van de resolutie tegen antisemitisme in de Senaat vorige week en de kritiek van N-VA hierop, willen de indieners van de resolutie, Jacques Brotchi (MR) en Jean-Jacques de Gucht (Open VLD) graag een nadere toelichting geven.

Annick De Ridder (N-VA) had namelijk in een reactie aan Joods Actueel gesteld :

“Laten we eerlijk zijn, meer dan een praatbarak is de Senaat eigenlijk niet. De tekst heeft geen enkel bindend karakter. Het is aan de regeringen en de parlementen om maatregelen te nemen.”

Senatoren De Gucht en Brotchi reageren:

“De resolutie die in de Senaat werd neergelegd was de eerste parlementaire tekst ooit die een allesomvattende aanpak bepleit wat betreft de strijd tegen het antisemitisme met een rits zeer concrete maatregelen. Een groot deel van de erin opgenomen concrete maatregelen kunnen niet op het Vlaamse niveau worden neergelegd gezien het federale bevoegdheden betreft.

Advertentie

Het is positief dat het Vlaams Parlement hieromtrent initiatieven gaat nemen maar onze resolutie reikt veel verder en roept op om initiatieven te nemen in zowel Vlaanderen, Brussel als de Franstalige Gemeenschap wat betreft het luik onderwijs, preventie en inburgering. De kracht van dit voorstel is enerzijds dat het mede goedgekeurd is door de vertegenwoordigers uit alle deelstaatparlementen waaronder Vlaamse parlementsleden van alle partijen en ten tweede dat het een allesomvattend pakket naar voor schuift dat antisemitisme op alle vlakken bestrijdt.”

“Moreel gezag”

“Deze tekst wordt kamerbreed gedragen. Het mag dan ook zonder meer historisch worden genoemd dat alle vertegenwoordigers van alle deelstaatparlementen en alle partijen waaronder het Vlaamse Parlement zich unaniem achter deze tekst scharen en aldus hebben goedgekeurd. De unanieme goedkeuring van alle partijen geeft deze tekst een groot moreel gezag.

De oproep gaat dus zowel uit naar de federale regering onder welke vorm ze ook is samengesteld, alsook de regeringen van de deelstaten om de erin opgenomen maatregelen om te zetten in beleid.”