Senaat keurt nieuwe resolutie over antisemitisme van Jean-Jacques De Gucht unaniem goed

Senator De Gucht bespreekt zijn voorstel vrijdag in de Senaat

Op vrijdag 14 december 2018 werd in de senaat een resolutie over antisemitisme unaniem goedgekeurd. Initiatiefnemer was Open-VLD senator Jean-Jacques De Gucht die nadien bijval kreeg door MR senator Jacques Brotchi. De resolutie bepleit onder andere het opnemen van een definitie over antisemitisme, het aanstellen van een nationaal coördinator voor Jodenhaat zoals dat in andere landen het geval is en vraagt een online registratiesysteem bij de politie om incidenten van Jodenhaat te melden.

Jean-Jacques De Gucht:

“De aanleiding voor het uitwerken van deze resolutie was de laffe en wrede moord op mevrouw Mireille Knoll te Parijs eerder dit jaar. Dit gruwelijke incident staat symbool voor het oprukkende antisemitisme in onze maatschappij. Dit vergt een krachtige respons en daar hebben we allen onze rol in te vervullen”.

Andere gevraagde maatregelen in de resolutie zijn:

  • bovenop de wettelijke definitie, de niet juridisch bindende werkdefinitie zoals voorbereid door de International Holocaust Remembrance Alliance te implementeren
  • de waakzaamheidscel belast met de strijd tegen het antisemitisme terug samen te roepen
  • Stappen te zetten om online Jodenhaat en negationisme te counteren
  • 27 januari officieel als International Holocaust Remembrance Day uit te roepen
  • interculturele en interreligieuze verdraagzaamheid bevorderen
  • in het onderwijs aandacht te besteden aan de Holocaust
  • antisemitische verklaringen systematisch en publiekelijk te veroordelen
  • handhavingsautoriteiten gerichte scholing aan te bieden
  • uitbouwen van partnerschappen met de Joodse gemeenschap, instellingen en maatschappelijke organisaties
  • een studie betreffende het toegenomen antisemitisme en het daderprofiel

Reacties op de goedkeuring

Advertentie

Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

Deze week nog vernamen we uit een breed Europees onderzoek dat 39% van de Belgische joden het laatste jaar minstens één keer is lastiggevallen op grond van antisemitisme. Erger is dat in ons land slachtoffers van antisemitisme het minst vaak aangifte doen van aanvallen omdat ze geloven dat het niets uitmaakt. Net daarom hebben we deze resolutie ingediend. We reiken hen als land de hand en we trekken hen over de streep om wel aangifte te doen. ”.

Jacques Brotchi (MR):

De brede steun vanwege alle fracties in de Senaat moet nu worden omgezet in daadwerkelijke beleidsdaden door de regering. Deze stemming is historisch en aldus heeft de regering een rechtreeks mandaat om de erin opgenomen maatregelen terstond in te voeren. De steun is kamerbreed en het mandaat is duidelijk.