Shomre Hadas viert 200e verjaardag met opmerkelijk galadiner

Op zondagavond 9 december vierde de Israëlitische gemeente Shomre Hadas haar tweehonderste verjaardag met een bijzonder geslaagd galadiner in de Antwerpse Art Nouveau zaal Horta. De avond werd bijgewoond door een driehonderdtal genodigden waaronder tal van prominenten zoals de kersverse minister Philip De Backer (Open VLD) en leden van het Antwerpse schepencollege. Voor de muzikale noot op deze bijzondere bijeenkomst tekende niemand minder dan de populaire zanger Helmut Lotti.

De avond werd ingeleid door Willy Kahan, voorzitter van de Raad van Bestuur en door Laurent Trau, algemeen voorzitter van de vereniging. De Shomre Hadas of Israëlitische Gemeenschap Shomré Hadat bereikte niet alleen deze eerbiedjarige leeftijd maar is ook de grootste van drie orthodox-joodse gemeenten in de Scheldestad.

Aan het begin van de soiree, die viel op de laatste avond van Chanoeka, werden de kaarsen aangestoken van de grote kandelaar, dat gebeurde met medewerking van voorzanger (chazan) Benjamin Muller en zijn zoon begeleid door het koor van Shomre Hadas.

Voorzitter Trau las tijdens zijn toespraak een brief met gelukwensen voor van de Israëlische premier, Benjamin Netanyahu.

In de zaal waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de christelijke gemeenschap en moslimverenigingen die hiermee de goede verstandhouding met verschillende bevolkingsgroepen onderstreepten.

Advertentie

Oorkonde

Schepen Koen Kenis (N-VA) sprak gelukwensen uit namens burgemeester Bart De Wever, die door de politieke crisis op het laatst moest afzeggen. Ook Kris Peeters en voormalig minister Jambon haakten op het laatst af. In zijn toespraak zei schepen Kennis dat de stad Antwerpen in de nabije toekomst nog een mooie oorkonde zal overhandigen naar aanleiding van dit jubileum.

Opperrabbijn David Lieberman, ondertussen al een eind in de negentig, gaf, zoals we van hem gewoon zijn een beklijvende toespraak. Hij herinnerde eraan hoe belangrijk het was om onze geschiedenis te kennen als een fundament om op verder te bouwen. Daarmee verwees de rabbijn enerzijds naar de oprichting van de Shomre Hadas tweehonderd jaar geleden maar ook naar het verhaal van Chanoeka, een geschiedenis van tweeduizend jaar terug. Tot slot bedankte rabbijn Ephraim Carlebach alle medewerkers die zich hadden ingezet om deze avond en het welslagen van de vereniging tot een succes te maken en noemde ze één na één bij naam.

Helmut Lotti

Helmut Lotti, die een aantal maanden geleden nog in een controverse verzeilde vanwege zijn uitspraken over Israël droeg muzikaal bij aan het welslagen van de avond. Hij had enige tijd geleden trouwens een rechtzetting geplaatst en zijn verontschuldigingen aangeboden omdat hij onwetend een anti-Israëlische petitie ondertekende.

Hij liet het publiek dan ook weten dat hij blij was om deze avond te mogen bijwonen en met zijn act op te luisteren. Meer nog, hij deed dat zelfs kosteloos om zijn vriendschap met het Joodse volk te onderstrepen.