Antwerpse opperrabbijn David Lieberman op 96-jarige leeftijd thuis overleden

Rabbijn Lieberman

Omringd door familie en vrienden is de 96-jarige Antwerpse opperrabbijn David Lieberman in Antwerpen overleden op woensdagavond 26 januari. Dat is dag op dag 9 jaar na het overlijden van zijn vrouw.

Rabbijn Lieberman kampte al een tijdje met gezondheidsproblemen en was net één dag thuis na een verblijf van enkele weken in het ziekenhuis voor een heup-revalidatie. Hij was verzwakt maar in positieve stemming. Na het avondgebed vroeg hij zijn dochter om een glaasje water. Hij zegde een gebed op, nam een slok en sloot zijn ogen voor de laatste keer. “Dit is een groot verlies voor Antwerpen”, zegt hoofdredacteur Terry Davids. “Mensen kwamen hem opzoeken vanuit de hele wereld, hem vervangen zal nooit mogelijk zijn.”

Hieronder herhalen we een toespraak van de Antwerpse gouverneur Cathy Berx uit 2011, toen Rabbijn Lieberman werd onderscheiden voor zijn lange staat van dienst. Hij kreeg hiervoor de onderscheiding van Officier in de Leopoldsorde .

Toespraak gouverneur Berx

Weleerwaarde heer Lieberman,

Advertentie

Het is een grote eer om eretekens uit te reiken aan personen die zich op een bijzondere manier onderscheiden in hun carrière en in hun leven in het algemeen. Opperrabbijn Lieberman, afstand en tijd hebben uw indrukwekkend charisma alleen maar dieper en indrukwekkender gemaakt.

U reisde inderdaad bijna letterlijk de hele wereld rond.

Steeds met één doel voor ogen: gelovigen wereldwijd op een beklijvende en bezielende manier de leer en kennis van de Thora bijbrengen en deze verder helpen verdiepen. Kort na uw geboorte, verhuisde u, samen met ouders, broers en zussen naar onze geliefde Stad aan de Stroom. Als kind liep u school in de Jesode Hatora. Ik heb dus de eer te wonen in de straat waar u en velen met u schoolliepen!

Later, U was toen amper tien, liet rabbijn Feivel Shapira u toe op de Talmoedschool van Heide.

Aan uw veelbelovende opleiding kwam abrupt een einde door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. U werd gedwongen om, samen met uw familie, te vluchten naar Frankrijk.
De wrede, nooit te vatten oorlogsjaren beletten u niet om, onder de hoede van rabbijn Schneerson, uw religieuze opvoeding in het bezette Frankrijk verder te zetten.

In maart 1946 vertrok u naar de Verenigde Staten. U studeerde verder in de jesjiva van Lakewood en vervolgens in de Lubavitcher Jesjiva van New York. Na jaren intens studeerwerk werd u rabbijn in 1949.

Toenmalige Lubavitcher Rebbe stuurde u vrijwel meteen naar Chicago. U werd er geestelijk leider van de ‘Congregation B’nei Reuven’. In 1954 werd u er rabbijn van de Or Chaddash-gemeenschap en tevens directeur Joodse Studies aan de Hebrew Parochial School. In het turbulente jaar 1968 verhuisde u naar Detroit. U werd er aangesteld als ‘Dean of the Beth Jehuda schools system’. Die betrekking combineerde u met het geestelijk leiderschap van de Bnei Yehuda gemeenschap.

Advertentie

Hoewel van zwervende zielen wordt gezegd dat ze onderweg thuis zijn, kan een vertrouwde haven toch ook de nodige rust en vooral voldoening schenken. In 1980 keerde u, na veertig jaar omzwervingen, terug naar de stad waar het voor u allemaal begon. Vandaag staat u precies dertig jaar aan het roer van de Israëlitische geloofsgemeenschap Shomre Hadas in Antwerpen. Dat verheugt ons en we zijn er u zeer dankbaar voor.

Uw gematigde, neutrale opstelling in conflicten tussen leden van de gemeenschap maakt u niet alleen geliefd bij de leden van de eigen gemeenschap, maar levert u ook daarbuiten veel respect op.

En dit zowel bij de leden van de Machsike Hadas, de chassidische gemeenschap als bij de niet-religieuze Joden. Deze talenten worden nog versterkt door uw serene voorkomen, uw kennis van de drie landstalen, uw indrukwekkende eloquentie, uw onbetwiste integriteit met betrekking tot de toepassing van de Joodse wetten, uw eruditie en uw bereidheid om op een tactvolle manier oplossingen te zoeken voor specifieke problemen.

Dit alles draagt bij tot uw unieke en bijzondere religieuze autoriteit waarvoor u zo vaak wordt geconsulteerd. Weleerwaarde heer Lieberman, vandaag vieren we uw zilveren ambtsjubileum.

Ter ere van die gelegenheid verleen ik u, in naam van Zijne Majesteit Koning Albert II, en als blijk van erkenning voor bewezen diensten, het burgerlijk ereteken van officier in de Leopoldsorde. Deze eerste en oudste Belgische orde werd ingesteld door koning Leopold I in 1832 en heeft als devies “Eendracht maakt macht”. Het is een vrije vertaling van het motto van de Brabantse omwenteling van 1789 “In Unione Salus”.

Van harte gefeliciteerd met deze eervolle onderscheiding!