Joodse organisaties geschokt door wereldwijde vervolging van Christenen

Het Forum der Joodse Organisaties (FJO) en het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CCIB) hebben met ontzetting …