VUB en UGent distantiëren zich van antisemitisme én van Robrecht Vanderbeeken

In een e-mail aan onze redactie laat de Vrije Universiteit Brussel weten dat Robrecht Vanderbeeken op dit ogenblik geen …