VUB en UGent distantiëren zich van antisemitisme én van Robrecht Vanderbeeken

Website VUB (met toevoeging foto door Joods Actueel)

In een e-mail aan onze redactie laat de Vrije Universiteit Brussel weten dat Robrecht Vanderbeeken op dit ogenblik geen prof. meer is aan de universiteit. Zijn persoonlijke website werd ook per onmiddellijk offline gehaald. Woordvoerder Sicco Wittermans: “Gezien het statuut niet langer geldig is, is Vanderbeeken niet verbonden aan de VUB”, en vervolgt: “natuurlijk verwerpen wij elke vorm van antisemitisme en kan dit ook gesanctioneerd worden bij mensen in dienstbetrekking”.

Ook bij de UGent laten ze ons verstaan dat de banden met Vanderbeeken tot het verleden behoren.

EIGEN PAGINA

Wij kregen begin deze week een vraag van de VUB om het origineel artikel, waar vermeld stond dat Vanderbeeken verbonden was met de instelling, aan te passen.

Dat concludeerden wij namelijk om volgende redenen:

  1. Als je “Robrecht Vanderbeeken” in de zoekbalk van de VUB website intikt, krijg je als resultaat dat hij bij “staff” behoort
  2. Hij zijn eigen pagina had op hun site: www.vub.ac.be/CLEA/people/vanderbeeken/
  3. Zijn historiek van publicaties opgenomen is in de publieke database van de VUB
Advertentie

Hierop liet de universiteit weten dat Vanderbeeken tot 2015 “onbezoldigd vrijwillig medewerker” was en dat zijn historiek daarom in die database te vinden is. Maar wat zijn eigen VUB webpagina betreft, schrijft woordvoerder Wittermans:

De pagina staat ten onrechte nog online en had al in 2015 in principe weggehaald moeten worden door de vakgroep; dat is nu per direct gedaan.”

UGENT

Ondertussen lijkt ook de Universiteit Gent zich van de man te distantiëren ondanks het feit dat zijn naam op hun website staat bij onderzoekers en we op deze webpagina lezen dat hij in het jaar 2018 nog publicaties schreef als UGent medewerker.

Rector Rik Van de Walle is echter duidelijk:

“Volgens onze personeelsdatabank dateert de laatste aanstelling van de heer Vanderbeeken uit 2009 en zijn wij bijgevolg niet in de positie om hierin verdere actie te ondernemen.

De gegevens in biblio worden door de onderzoekers zelf ingegeven, in dit geval waarschijnlijk door de co-auteur(s). Ik laat nagaan hoe dit rechtgezet kan worden.”

Advertentie

Hieruit concluderen wij dat indien de man wel in actieve dienst was geweest, enige disciplinaire actie wel mogelijk was.