“Israël vermoordt Palestijnse kinderen voor hun organen” blijkt inschattingsfout – Gantman vraagt ontslag

De 2-jarige Zahran Khamis Haji wordt door Israëlische dokters geopereerd aan het hart. Dit kadert in het project Save a Child’s Heart waarbij Arabische en Afrikaanse kinderen kosteloos worden gered (Foto: Flash 90)

Na onze publicatie van donderdag 18 oktober (lees hier), heeft de linkse website, De Wereld Morgen, de gewraakte tekst aangepast. André Gantman schrijft nu dat het om “moedwillig antisemitisme” gaat en vraagt dringende stappen van de ACOD. Hij eist zelfs het ontslag van Robrecht Vanderbeeken – maar diens vakbond -normaal nooit verlegen om commentaar, hult zich al twee dagen in absoluut stilzwijgen.

Opinie door André Gantman (N-VA):

“Het socialistisch syndicaat ACOD heeft gedurende vele jaren onder het voorzitterschap van Rudy De Leeuw een rabiate anti Israëlische koers uitgestippeld die duidelijke sporen nalaat.

Het is dus geen toeval dat Robrecht Vanderbeeken, secretaris van ACOD cultuur, een versnelling hoger schakelt door te schrijven dat Israël kinderen kidnapt en vermoordt voor hun organen.

Een dergelijke gedachtegang kan slechts ontspruiten uit een geest die aangetast is door een eeuwenoud antisemitisme waarvoor geen enkele vergoelijking mogelijk is.

Advertentie

Des te meer dat Vanderbeeken en de linkse website, De Wereld Morgen, het nu hebben over ‘een inschattingsfout’

Hoezo is antisemitisme een inschattingsfout ?Inderdaad het gaat om moedwillig antisemitisme vermits de associatie kindermoord met de Joden, aldus volgens Robrecht Vanderbeeken, bewaarheid wordt

‘Chocomousse’

Er is de laatste dagen veel te doen geweest om YouTube films van bedenkelijk allooi. Het zou dus ACOD sieren hun cultuurverantwoordelijke op staande voet te ontslaan.

ACOD heeft steeds de mond vol van de noodzaak om de zogenaamde polarisering uit de maatschappij te bannen: wel de tijd is gekomen om de daad bij het woord te voegen. Ik zal een advocaat raadplegen met het oog op het indienen van een klacht.”