5000 handtekening ten spijt, UNIA weigert ACOD man te veroordelen

Overhandiging van de petitie aan UNIA

De organisatie “Belgian Friends of Israel” overhandigde vorige maand een petitie met meer dan 5000 handtekeningen aan UNIA met de vraag om actie te ondernemen tegen Robrecht Vanderbeeken voor enkele stuitende uitspraken die hij had gedaan over Israël. Unia oordeelt nu dat deze klacht onontvankelijk is.

Wij kregen hierover volgend persbericht van Nigel Goodrich, voorzitter van de organisatie:

Mevrouw Keytsman liet tijdens de ontmoeting weten dat het antisemitisme in België zowel in zogenaamde rode en groene hoek wortelt, d.w.z de linkerzijde, maar eveneens ter rechterzijde als in het islamisme aangetroffen wordt. Toch blijf UNIA steevast in gebreke waar het dit linkse en islamistische antisemitisme betreft, en blijft het zijn aandacht vooral richten op uiterst rechts. UNIA moet zijn morele verantwoordelijkheid opnemen en het gif van het antisemitisme benoemen, van welke kant het ook komt. Als UNIA dat niet doet, stelt de organisatie zich partijdig op, en handelt in strijd met de eigen taakbeschrijving. UNIA geeft opnieuw blijk van het onvermogen om in te gaan tegen het linkse antisemitisme. Deze lakse houding van Keytsman en Charlier voedt het “alledaagse antisemitisme” waarover ze zelf de mond vol hebben.

Ontmoeting
Belgian Friends of Israel ontmoette op 16 januari UNIA-directeurs Els Keystman en Patrick Charlier, samen met hun medewerkers. Het doel van de ontmoeting bestond erin onze petitie te overhandigen waarin de Algemene Centrale Overheidsdiensten (ACOD) opgeroepen werd actie te ondernemen tegen haar medewerker Dr. Robrecht Vanderbeeken. Deze had een antisemitisch stuk geschreven in De Wereld Morgen , waarin hij Israël ervan beschuldigde bewoners van Gaza te vergiftigen en uit te hongeren, hun kinderen te kidnappen en te vermoorden en hun organen af te nemen.

De Belgian Friends of Israel had eerder bij UNIA een formele klacht ingediend en wenste te bespreken welke actie tegen beide partijen te ondernemen.

Advertentie

Tijdens de meeting was UNIA-directeur mevr. Keytsman het ermee eens dat Vanderbeekens beschuldigingen haattaal waren. UNIA was evenwel van mening dat de bestaande wetgeving niet toelaat Vanderbeekens beschuldigingen te vervolgen, op grond van het feit dat zij niet gericht waren tegen specifieke personen in België zelf, maar gericht waren tegen een ander land, tegen zijn leger en tegen zijn bevolking. Daarom zou geen actie ondernomen worden.

BFOI beschouwt dit antwoord als zwak en als een excuus om niet op te treden: haattaal is verwerpelijk in zichzelf, onafgezien van de identiteit van het object ervan. Eerder al (op 19 dec 2018) had mevrouw Keytsman geschreven dat er zich “in België een soort alledaags antisemitisme manifesteert in de vorm van stereotypes en verband houdend met negationisme.” Welnu, in zijn opiniestuk gebruikte Vanderbeeken precies dergelijke stereotypen, zoals de onzeggelijke eeuwenoude bloedlaster tegen Joden, en vervalst hij geschiedkundige feiten door schandalige antisemitische clichés te gebruiken. Op die manier voedt hij het alledaagse antisemitisme dat mevrouw Keytsman zo terecht aan de kaak stelde.