Etienne Vermeersch: “keppeltje slachtoffer van islamitische hoofddoek”

Etienne Vermeersch (cc Michiel Hendryckx)

Met het heengaan van ethicus en filosoof, professor Etienne Vermeersch, brengen we opnieuw zijn opvallend standpunt over het verbieden van de boerka maar het toelaten van de keppel.

Onderstaand stuk verscheen enkele jaren geleden in Joods Actueel:

Vermeersch haalde de voorbije dagen verschillende media met zijn opvallend opiniestuk om de boerka bij wet te verbieden. Wij vroegen hem hoe hij staat tegenover het keppeltje. Vermeersch liet weten dat hij het volkomen eens was met het standpunt van hoofdredacteur Michael Freilich, die eerder in een opgemerkt opiniestuk stelde dat de keppel en hoofddoek niet vanuit dezelfde optiek mogen benaderd worden.

Ook Vermeersch meent dat de keppel – in tegenstelling tot de hoofddoek, de niqab of de boerka –

“geen enkele negatieve connotatie heeft en inderdaad deel uitmaakt van een algemeen aanvaarde en eeuwenlange Joods-christelijke traditie in Europa. Ik heb trouwens gedurende mijn ganse leven nog nooit één woord over de keppel gezegd of geschreven”,

Advertentie

aldus Vlaanderen bekendste filosoof die voor alle duidelijkheid zegt ook niet voor een algemeen verbod op de hoofddoek te zijn.

“Op de openbare weg ben ik enkel tegenstander van gezichtsbedekking, ik ben geen voorstander van hoofddoeken en al die zaken maar ik vind dat je het niet kan verbieden. Maar gezichtsbedekking kan je wel degelijk verbieden en moet je ook verbieden. Wat het onderwijs betreft aan minderjarigen, wel daar ben ik voorstander dat de hoofddoek niet wordt geaccepteerd. En omdat het nu eenmaal niet anders kan geformuleerd worden – om niet te discrimineren – moet men hoofdbedekking in het algemeen verbieden. Dat is zeer spijtig voor de daskar (tulband) van de Sikhs en voor het keppeltje.”

“Maar in Joodse scholen is dat argument natuurlijk van geen tel, daar regelen ze het onderwijs hoe zij dat willen en moeten vooral de eindtermen gehaald worden”.