Zuid-Koreaanse interesse in Talmoedboek van Antwerpse prof

De Joodse manier van ‘Havruta’ (leren met twee of meer) oogst belangstelling in Korea (foto: Flash ’90)

Het Zuid-Koreaanse Ministerie van Onderwijs heeft al vele jaren geleden de Talmoed, het vijftienhonderd jaar oude boek met Joodse wetten, opgenomen in een lijst met aanbevolen boeken om te lezen. Een in Antwerpen geboren professor oogst er nu veel succes met een boek over het bestuderen van de Talmoed.

Jean-Michel Rykner

De manier waarop Joden studeren kan op grote belangstelling rekenen in Korea omdat ze er overtuigd van zijn dat die studies “de Joden slim maken”. De ambassadeur van Korea in Israël verklaarde in 2011 op de Israëlische televisie: “De Joden hebben een hoog percentage Nobelprijswinnaars op alle gebieden: literatuur, wetenschap en economie. Het is een geweldige prestatie. We probeerden het geheim van het Joodse volk te begrijpen. Hoe slagen ze er – meer dan andere naties – in om zulke indrukwekkende prestaties te bereiken? Hoe komt het dat Joden zulke genieën zijn? Ons onderzoek leidde tot de slotsom dat één van jullie geheimen het bestuderen van de Talmoed is. En de Joodse traditie legt de nadruk op gezinswaarden, op de kracht van een goede opvoeding en dat zijn waarden die ook erg belangrijk zijn in de Koreaanse traditie.”

Havruta

De Talmoed bevat talrijke discussies en debatten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het bestuderen van de joodse geschriften wordt meestal uitgevoerd in Havruta, dat is het bestuderen in een groep van twee personen of meer. Uitgerekend deze Havruta studiemethode en de Talmoedstudie in het algemeen kreeg de afgelopen twintig jaar in Zuid-Korea veel aandacht en bracht de Aziatische pedagogen op het spoor van het levenswerk van professor Elie Holzer.

Advertentie

Professor Holzer is geboren in Antwerpen, studeerde er aan de Tachkemonischool en ging daarna studeren en lesgeven aan het Lycee-Yeshiva van Montreux onder leiding van rabbijn Moshe Botschko. Rabbijn Botschko was niet alleen zijn mentor maar hij bleef diens richtlijnen opvolgen zelfs na zijn overlijden in 2010. Holzer studeerde verder aan de meest prestigieuze  Talmoedhogescholen (Yeshiva’s) waar hij een ​​rabbijnse onderscheiding verwierf. Daarna haalde hij een doctoraat in het Joodse Denken aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Vandaag is Holzer docent aan de Bar Ilan Universiteit. Hij bekleedde ook verschillende onderzoeksfuncties in Amerikaanse universiteiten.

De filosofie achter Havruta

Afgelopen zomer was prof. Holzer in Seoul om er de Koreaanse editie van zijn boek A Philosophy of Havruta: Understanding and Teaching the Art of Text Study in Pairs (Boston, Academic Studies Press, 2013) voor te stellen. Hij gaf  er lezingen en adviseerde Zuid-Koreaanse onderzoekers en functionarissen uit het onderwijsveld en sprak met belangrijke religieuze autoriteiten.

Professor Elie Holzer

Het boek wijst de weg naar het begrijpen van deze kenmerkende vorm van joods leren: de filosofische tekstanalyse gecombineerd met de nieuwste pedagogische inzichten. Daarbij treedt het belang van het gezamenlijk bestuderen op de voorgrond. Het model van havruta-leren situeert zich vooral op het vlak van de zogenaamde  filosofische hermeneutiek, te omschrijven als de kunst van de tekstinterpretatie bij uitstek.

Meer dan twee vliegen in één klap

De Havruta studiemethode herbergt drie principes die de studenten groot voordeel opleveren. De student wordt aangesproken als individu met alle gevoeligheden, ook ethische, waarover hij beschikt. Het persoonlijke wordt aangescherpt en overstegen door de interactie met een medeleerling en tenslotte vergroot deze benadering van een tekst de betrokkenheid met het onderwerp.

Volgens prof. Holzer zoeft deze integratie van het fantasierijke en kritische denken binnen een een ethisch kader ervoor dat het eigen begrip toeneemt maar je ook helpt om andere standpunten te bekijken, ook al ben je het er niet mee eens. Een filosofie die gezonde denkhygiëne bevordert dus.

Advertentie

Zijn boek, inclusief een hoofdstuk door Dr. Orit Kent, van de Brandeis Universiteit, ontving in 2014 de North American National Jewish Book Award in de categorie Onderwijs en Joodse Identiteit.

Elie Holzer gaf recentelijk les aan de Kyunghee University in Seoul. Zijn colleges werden bijgewoond door onderwijskundigen, ministers en kerkleiders. Hij ontmoette een kleinere groep onderwijsbeleidsmakers en leiders over het vooruitzicht van havruta leren. Dat zijn de educatieve, ethische en spirituele uitdagingen die aan te gaan zijn en tot voordeel kunnen strekken voor de hedendaagse westerse samenlevingen. Hij benadrukte dat wat belangrijk voor hem is, is dat havruta niet alleen een techniek is, maar ook een humanistische en ethische onderneming. “Respecteren en luisteren naar de ander, zelfs met diepe onenigheid is wat belangrijk is”.

Chassidisme en neo-chassidisme

Professor Holzer is een praktijkgerichte filosoof als het aankomt op het Joodse onderwijs. Zijn onderzoek integreert de benadering zowel van professor Beno Gross, als van andere joodse teksten bronnen. Dat is onder meer het geval met de filosofische hermeneutiek, pedagogiek en ethisch-spirituele traditie die het chassidisme kenmerken. Hij bestudeert ook recentelijk het fenomeen ‘neo-chassidisme’, waar een groeiende interesse in de studie van chassidische homilieën in Israëlisch en Amerikaans-Joodse educatieve omgevingen zich ontwikkelt.

“Ten eerste, zoals Hillel Zeitlin of Martin Buber in hun tijd, wendt het onderzoek zich tot het chassidisme om onze spirituele en praktische levens te vernieuwen en te verlevendigen, terwijl we vragen, uitdagingen en mogelijkheden bespreken die in onze tijd worden aangeboden. Ten tweede geeft de term ‘neo’ blijk van een bewustzijn van culturele en historische afstanden. Ten slotte geeft de term ‘neo’ ook aan dat ondanks dergelijke afstanden fverschillen, we chassidische homilieën opzettelijk lezen, interpreteren, ‘vertalen’ en onderwijzen op manieren die van invloed kunnen zijn op het spirituele en praktische leven van de leerling, Dat gaat verder dan het louter verwerven van intellectueel inzicht en historisch waardering.”