Avondschool lanceert nieuwe cursus Hebreeuws in Antwerpen

Sopro lessen Hebreeuws in Antwerpen
Sopro lessen Hebreeuws in Antwerpen

Goed nieuws voor wie al jaren van plan was om Hebreeuws te leren maar daarvoor moeilijk de geschikte locatie kan vinden. Vanaf volgend jaar begint het Centrum voor Volwassenonderwijs, SOPRO, uit Antwerpen met een nieuwe reeks cursussen Hebreeuws voor starters. En aangezien dit valt onder het traject voor volwassenonderwijs, zijn de lessen gesubsidieerd door de Vlaamse overheid waardoor de kosten minimaal zijn. Bezoek ook de website www.hebreeuws-leren.be

“Het leren van het Hebreeuws alfabet is een horde waar je op de nieuwe cursus leert overspringen terwijl de grammatica systematisch is en gebouwd rond woordstammen van drie letters en niet gecompliceerd”, aldus Jan Mariën directeur van SOPRO, tegen Joods Actueel.

Jan Marien van Sopro
Jan Marien van Sopro

Het is niet van gisteren dat je talen kan leren in Antwerpen, het SOPRO heeft een traditie van opleidingen Engels, Frans, Hebreeuws, Italiaans, Spaans en Nederlands voor anderstaligen sinds de jaren zestig en kan bogen op grote ervaring en deskundigheid. De modulaire cursussen die nu worden aangeboden voldoen aan de hoogst mogelijke kwalificaties die aan het moderne taalonderricht worden gesteld. De kennis van het Hebreeuwse alfabet is wel een voorwaarde maar met een instapcursus van een paar weken is deze horde te nemen. Je kan vervolgens  de  meer dan 3500 cursisten die de afgelopen jaren de lessen doorliepen vervoegen. De lessen hebben als doelgroep de beginnende cursist met geen of minimale voorkennis.

De lessen zijn ook helemaal niet duur aangezien het gaat om een gesubsidieerd programma van de overheid. Verder zijn er ook verschillende vrijstellingen zoals voor werkzoekenden, 65 plussers, bruggepensioneerden, ambtenaren enz. Voor meer info kunnen de mensen van SOPRO je bijstaan.

Waarom Hebreeuws?

Advertentie

keep-calm-and-learn-ivrit-15Het is de taal van de bijbel en geen enkel boek heeft onze samenleving, niet alleen religieus maar ook op cultureel vlak, zoveel weten te beïnvloeden. Vandaar ook dat we vandaag de dag over joods-christelijke waarden spreken. Voor gelovigen is Hebreeuws leren de kortste, meest betrouwbare én de snelste weg naar het Boek der Boeken. Hebreeuws is de oudste taal die je maar kan leren. Ook al was het gedurende twee millennia geen levende taal meer, het moderne Hebreeuws heeft er voor gezorgd dat er geen begrip – concreet of abstract in eender welke taal bestaat – dat geen equivalent kent in de taal van Israël.

Hebreeuws leren opent ook de deur tot de moderne joodse literatuur met bekroonde auteurs als Amos Oz, Meir Shalev of David Grossman. Deze literaire Joodse grootheden worden nog indrukwekkender als je hun romans, biografieën en essays kan ontsluiten in de originele taal/ Met de modulaire SOPRO-leertrajecten groeit je kennis van de Hebreeuwse taal zienderogen.

En natuurlijk is Hebreeuws ook de taal van Israël, het land met de snelst groeiende technologische economie ter wereld en met een toenemend belang op de wereldmarkt. Iedereen die in het Midden-Oosten geïnteresseerd is – om wat voor reden dan ook – krijgt bovendien, zelfs met een basiskennis Hebreeuws, toegang tot een beter begrip van de vreugde en moeilijkheden in de regio en onderscheidt zich daardoor van anderen. Kortom voor mensen met een interesse in de actualiteit, de wereldpolitiek, het zakenleven, geloof en cultuur is Hebreeuws leren een uitstekende keuze. En voor de ware Israëlfans is het niet moeilijk te bedenken hoe ze hun reizen aan het Beloofde Land kunnen opleuken met een echt gesprek in het Hebreeuws op restaurant, op het strand of in het hotel. En ook die praktische kennis kan je bij het SOPRO opdoen.

Lessen

Sopro Campus Wilrijkstraat
Sopro Campus Wilrijkstraat

“Op dit ogenblik wordt een nieuwe klas gevormd met de bedoeling om begin februari, en later opnieuw in september, een cursus van 60 modules te kunnen aanbieden”, aldus Jan Mariën. “De lessen worden 2 keer per week op een avond georganiseerd op de campus van SOPRO in Borgerhout en dat telkens van 19u00 tot 21u00.

“Uniek aan SOPRO is ook dat wij opleidingen op maat kunnen aanbieden voor groepen”, vervolgt directeur Mariën. “Stel dat een groep vrienden of een congregatie met 15 personen of meer zich bij ons aanbiedt, dan kunnen wij specifiek voor hen een cursus opstarten op het gewenst ritme en op een specifiek tijdstip.”

Alle aspecten van de taal

Advertentie

Wie de voordien opgesomde redenen te hoogdravend zou vinden is het goed om te weten dat Hebreeuws leren best snel opschiet en je een hoop ‘real fun’ bezorgt. En je hoeft er ook niet ver voor te reizen, het kan nergens beter in Europa dan in Antwerpen zelf.

De eerste modules worden aangeboden onder de naam Hebreeuws breakthrough en de cursisten leren er met zeer beperkte talige middelen een eerste mondelinge en christelijke communicatie aangaan om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit de onmiddellijke omgeving. De teksten zijn kort, het tempo vrij laag, de onderwerpen concreet en voorspelbaar. Alle aspecten van de taal komen aanbod: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Bij het leren spreken wordt je spreekdurf getraind en je communicatiebereidheid verhoogd. Bij het lezen wordt je weerbaarheid opgekrikt waardoor je blijft lezen, ook als je nog niet alles voor de volle 100 procent begrijpt. Die weerbaarheid duikt ook op als belangrijke attitude bij het beluisteren van een Hebreeuwse gesprekspartner.

Als je de smaak eenmaal te pakken hebt dient zich na het afronden van het eerste leertraject nog een tweede, derde en vierde modulaire cursus aan.

Praktische informatie: neem contact op met SOPRO

Wilrijkstraat 26, 2140 Borgerhout
Telefoon: 03/230.83.73
E-mail:Hebreeuws@jhbj.be
website: www.sopro.be