• Donderdag, 19 Oktober 2017
  • 28 Tishri, 5778
  • Laatste update 15 Oktober 2017 09:55

Categorie Archief: WOII & Holocaust

Verzamelplaats voor artikels over de Tweede Wereldoorlog en de jodenuitroeiing. Hier brengen we o.a. boekrecensies, artikels over historische gebeurtenissen, het verzet, enz.


Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/G4-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Toespraak van Mark Eyskens bij de herdenking voor de Shoah

Met de shoah heeft het antisemitisme zijn meest verregaande en afgrijselijke toepassing gekend, die verder gaat dan alleen maar het plegen van misdaden tegen de menselijkheid door beroepsverbod, discriminatie, willekeurige aanhoudingen, executies zonder vorm van proces, folteringen, vergassing, enzovoort. In wezen gaat de Shoah, het joodse volk aangedaan, over veel meer en veel erger dan misdadigheid tegen de menselijkheid. De shoah is immers een misdaad tegen de mensheid. Pas toen het nazi-regime verklaarde dat het Duitse volk niet alleen geen joden op Duitse bodem duldde maar dat het voornemens was het joodse volk van de aardbodem te doen verdwijnen, werd de nieuwe misdaad zichtbaar: de misdaad tegen de mensheid in eigenlijke zin, namelijk tegen de status van het ‘menszijn’ of tegen het wezen zelf van het menselijk geslacht. Volkenmoord is een aanval op de menselijke verscheidenheid als zodanig en dus op een wezenskenmerk van het mens-zijn. De joden werden immers uitgeroeid omwille van hun jood-zijn en mensen uitroeien omdat zij op hun manier mens zijn is een aanval op het idee van de mensheid zelf. In de geschiedenis van de mensheid was de afgelopen twintigste eeuw de meest bloedige en de meest smartelijke aller eeuwen. De holocaust - het uitmoorden van 6 miljoen joden - was hiervan het meest gruwelijke bewijs, niet alleen omwille van het aantal slachtoffers en de systematiek van de genocide maar ook omwille van de gehanteerde motivering: antisemitisme Jodenhaat en jodenvervolging zijn eeuwen oud en hadden zowel een religieus, als een racistisch en sociaal karakter. Vanaf het einde van de 19e eeuw was het antisemitisme in de meeste Europese landen bijzonder populair, met name in Frankrijk, in Duitsland, in Oostenrijk en Polen. Het nationalisme, vaak een uiting van collectief egoïsme, was in veel landen van het begin af aan erg antisemitisch gekleurd. Wie dacht na de tweede wereldoorlog dat met de vernietiging van het nazisme ook een einde was gemaakt aan het antisemitisme, heeft zich vergist. En dit is uitermate verontrustend want het betekent ofwel dat men niets heeft geleerd uit de verschrikkingen van het verleden ofwel dat onze maatschappij door gemeenschappelijk geheugenverlies wordt geteisterd. Onmenselijkheid is geen natuurramp waartegen weinig of niets is te ondernemen. Onmenselijkheid is mensenwerk en kan enkel door mensen worden gekeerd. Ik had de gelegenheid meermaals Warschau te bezoeken en stil te staan bij het indrukwekkende monument dat is opgericht als aandenken aan de slachtoffers van de opstand en de vernietiging van het getto. Ik stond op de plaats waar ooit een moedige Duitse kanselier, Willy Brandt, de historische knieval heeft gemaakt om er zijn spijt, zijn rouwbeklag, zijn schaamte en schuldbekentenis te betuigen namens het Duitse volk. De vernietiging van het getto is evenwel slechts een bloedvlek in de immense bloedplas die de holocaust heeft nagelaten in het geschiedenisboek van de 20ste eeuw, deze horroreeuw, die geconfronteerd werd met twee demonen:het Hitleriaans nazisme en het stalinistisch communisme. Een paar jaren geleden heb ik Auschwitz bezocht. Het was een druilerige dag die mijn ervaring nog pijnlijker en haast ondraaglijk maakte. Woorden schieten tekort bij het aanschouwen van het op industriële schaal georganiseerde absolute kwaad. Wie dit ex post heeft gezien is nooit meer dezelfde. Daarom is het zo belangrijk dat onze jeugd zou kennis maken met de concentratiekampen en zou beseffen tot welke onmenselijkheid racisme en onverdraagzaamheid kunnen leiden. Wie echter de holocaust aan den lijve heeft ondervonden, is getekend in ziel en lichaam voor altijd. Beangstigende vragen rijzen waarop geen antwoord komt. Hoe is het mogelijk dat een hoog beschaafd volk als het Duitse dat Bach, Beethoven, Hegel, Kant, Marx en zoveel grote geleerden aan de wereldbeschaving heeft geschonken, is kunnen wegzinken in zulk een afgrijselijk babarendom. Zou het kunnen dat de beschaving maar een dun vernislaagje is? Ook bij ons? O! land van Goethe, Rilke en van Bach. Geen traan, zelfs eeuwig, die vermag de schuld en schande uit te wissen van wat in Nacht und Nebel werd verricht Diezelfde vragen zijn vandaag weer brandend actueel als we in een land als het onze en in heel wat Europese landen het antisemitisme weer de kop zien opsteken, met geweld tegen personen, schending van graven en gedenktekens en haatcampagnes. De Joden zijn trouwens niet de enige die hebben af te rekenen met allerlei vormen van onverdraagzaamheid. Maar mede omwille van het shoha-verleden in Europa, is het antisemitisme hier de meest hartelijke vorm van intolerantie. Ongetwijfeld is de onverdraagzaamheid, wanneer uitgedragen door jonge mensen, voor een deel toe te schrijven aan hun gebrekkige kennis of totale onkunde wat betreft ons eigen Europees verleden en wat hier, meer bepaald tijdens de tweede wereldoorlog, aan onnoemelijk leed werd verwerkt. Er rust vandaag een zeer grote verantwoordelijkheid op ons onderwijs, op de beeldmedia en de schrijvende pers bij het bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat in al zijn vormen en al wat daar impliciet of expliciet mee te maken heeft. Vanavond neem ik met overtuiging deel aan deze pakkende plechtigheid omdat we niet alleen leden zijn van een gemeenschap, en burgers zijn van een land, maar ook steeds meer inwoners van het werelddorp. De wereld wordt één, vaak in pijn en smarten. Deze éénwording is een bijna bijbels gebeuren. De grote opgave bestaat er in alle veranderingen die op ons afkomen om te zetten in echte menselijke vooruitgang. Maar dan moeten wij weten wat we bedoelen met menselijke vooruitgang. En dat is een ethische vraagstelling. Zij kan worden beantwoord door alvast te verwijzen naar de wenselijkheid van meer menselijkheid, van meer medemenselijkheid, van meer solidariteit. Eigenlijk zijn we nooit solidair genoeg. “Alle menschen werden brüder”, schreef Schiller. Het is niet zonder reden dat deze zin het leidmotief is geworden de Europese hymne. Ons volk is een volk van mensen, ongeacht hun oorsprong. En dan zeggen we “alle mensen eerst”. De menselijkheid van de mens is niet verworven maar moet dagelijks worden verdedigd. De menswording van de mens is niet af. Soms overheerst de indruk dat dit proces nauwelijks begonnen is. Deze plechtigheid is een niet mis te verstane aansporing om onze beschavingsverantwoordelijkheid op te nemen.
Gelijkaardige artikels

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/04/TheresienstadtGate.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Dilbeek: Muziek van Theresienstadt Ich wand’re durch Theresienstadt

Muziek van Theresienstadt Ich wand’re durch Theresienstadt, onder die naam ging op 8 april in het Dilbeekse Cultuurcentrum de Westrand een concert door met muziek van Joodse componisten uit Theresienstadt. In Terezin beleefden de kampbewoners ongetwijfeld de meest tragische momenten van hun leven. Terezin, Theresienstadt, was tijdens de Tweede Wereldoorlog

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/03/getty.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/03/pope.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/03/ster-op-je-jas-300x184.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Cultuurcentrum Dilbeek brengt muziek uit Theresienstadt (8 april 2011)

Ich wand’re durch Theresienstadt, onder die naam gaat op 8 april in het Dilbeekse Cultuurcentrum de Westrand een concert door met muziek van Joodse componisten uit Theresienstadt. In Terezin beleefden de kampbewoners ongetwijfeld de meest tragische  momenten van hun leven. Terezin, Theresienstadt, was tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp niet

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/03/ID-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Proces tegen Ivan Demjanjuk in München nadert ontknoping

  Het proces in München tegen Ivan Demjanjuk is de laatste fase ingegaan. Eind vorige maand hielden de aanklagers hun requisitoir en maakten ze de strafeis bekend tegen de man die ervan wordt beschuldigd medeplichtig te zijn aan de moord op ruim 28.000 Nederlandse Joden in het vernietigingskamp Sobibor.

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/04/candle-300x300.gif): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

27 januari, internationale Holocaustherdenkingsdag

27 januari is de dag waarop het nazi concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau werd bevrijd. Deze dag werd enkele jaren geleden door de VN dan ook uitgeroepen tot "Internationale Dag voor de Herdenking van de Holocaust". Vandaag 66 jaar na de bevrijding en na het einde van de Tweede Wereldoorlog is het

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/01/pianist.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Debat over erkenning door Yad Vashem en zaak ‘the pianist’

De commissie verantwoordelijk in Yad Vashem voor de toekenning van de titel 'Rechtvaardige onder de Naties' gaf (postuum) eer aan Wilhelm Hosenfeld. De prestigieuze onderscheiding honoreert het altruïstische gedrag van niet-Joden die tijdens de Shoah die hun leven riskeerden om Joden te redden. Als nazi-officier - hij had de graad van

Happy Days voorstellingen eind januari in Antwerpen

Happy Days is de naam van een voorstelling van Men's Voices gebaseerd op het leven en de muziek van de legendarische Joodse musicus arrangeur en zanger Harry Frommermann. Het bijwonen van deze voorstelling, die eind deze maand naar Antwerpen komt,  is een unieke gelegenheid om op een schitterende manier met

Onbekende informatie over Anne Frank gezocht

"Ik wil graag een oproep plaatsen op uw site om zo in contact te komen met mensen die Anne Frank hebben gekend" laat R.W. Janssen uit Nederland aan onze redactie per email weten Hij doet dat naar eigen zeggen omdat hij een boek schrijft over Anne Frank als vervolg

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/01/auschwitz.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Debat : Afschaffen van de wet op het negationisme?

Zoals in het verleden geschreven, heeft de nationale "Commissie van de Interculturalitieit" voorgesteld om de negationismewet aan te passen door er de verwijzing naar de Holocaust uit te halen. Wij hebben enkele experts om hun mening hierover gevraagd.

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/01/gekleurd-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Tentoonstelling Gekleurd verleden. Familie in oorlog

Van 26 november 2010 tot 25 april 2011 loopt in Kunsthal Sint-Pietersabdij de tentoonstelling Gekleurd verleden. Familie in oorlog. Het is een tentoonstelling die het stilzwijgen over de Tweede Wereldoorlog wil doorbreken en wil aanzetten tot nadenken over de wijze waarop Vlaanderen omgaat met haar recente verleden. In het eerste

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/01/Grab-Anne-undMargot-Frank-Bergen-Belsen-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

In de voetsporen van Anne Frank (1929-1945)

De auteur: Mijn naam is Ronald Wilfred Jansen. Ik ben geboren op 30 juli 1964 in Wijster (Drenthe, Nederland). Aan de Hogeschool Gelderland in Arnhem (Nederland)en de Universiteit Utrecht (Nederland) heb ik geschiedenis gestudeerd. Fotografie heb ik geleerd door een cursus, literatuurstudie en vooral ervaring. Ik houd van natuur- en

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/05/yv.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
yv

Yad Vashem toont filmmateriaal op YouTube

Het grootste Holocaust museum ter wereld Yad Vashem is begonnen met het posten van videoclips  op de bekende YouTube website. Het  Yad Vashem videokanaal is Engelstalig maar er is ook een speciaal Arabisch kanaal. Er zijn voorlopig korte films te bekijken met een lengte tussen de twee en de tien

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/12/Foto-Yad-Vashem-300x149.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Belgische onderwijsspecialisten in Yad Vashem

Met een uitgebreid verslag van mevrouw Ria Van Looveren, pedagogisch begeleider geschiedenis VVKSO(voorzitter leerplancommissie) en DPB Antwerpen, komt u alles te weten over de geslaagde Belgische deelname aan de Shoahconferentie die begin vorige maand doorging in het Yad Vashem te Jeruzalem.  Die deelnemers kwamen uit Brussel, Vlaanderen, Wallonië en het

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/12/forumaffiche-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/11/ster-op-je-jas-300x184.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Vertoning ‘een ster op je jas’ nu ook in Antwerpen

Na de succesrijke en uitverkochte voorstellingen in Aalst en Herne is "Een Ster op je Jas" nu ook in Antwerpen te beluisteren. Dit concert met muziek uit Theresiënstadt gaat door op zaterdag 11 december 2010 om 19u30 in Zaal 7 aan de Cogel-Osylei 73. Het concert is een kennismaking met

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/11/Petr2-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Jarenlang onopgemerkt dagboek brengt pakkend verhaal

Praag 1942. Een veertienjarige jongen maakt de tekening Maanlandschap. Hij tekent de aarde zoals hij zich die vanaf de maan gezien voorstelt. In 2003 neemt de eerste Israëlische astronaut een kopie van deze tekening mee aan boord van het ruimteschip Columbia, dat bij zijn terugkeer in de dampkring opbrandt. Door die

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/11/ml-300x192.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Kristalnachtherdenking in Gent op 14 november

Het Michaël Lustig Monument is het Gentse Holocaustgedenkteken waar sinds 1999  de Gentenaren samen met de  Joodse Gemeenschap,  ook dit jaar,  de Kristallnacht herdenkt. Philippe Demeyer, coördinator van de herdenking liet ons weten dat het om de twaalfde editie van deze plechtigheid gaat en dat de sinds deze kristallnachtherdenkingen  doorgaan en

Minister-president Kris Peeters geeft startsein bouw Holocaustmuseum te Mechelen

In de aanwezigheid van de drie voormalige Vlaamse minister-presidenten Bart Somers, Patrick Dewael en Luc Van den Brande maakte Vlaams minister-president Kris Peeters officieel de aanvang van de bouwwerken voor het nieuwe Holocaustmuseum te Mechelen bekend. "Dat gebeurde tijdens een plechtige zitting op vrijdag 22 oktober te Mechelen die op

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/10/dossin.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Vandaag eerste steenlegging nieuw Holocaustmuseum

Vandaag wordt de eerste steen gelegd in Mechelen voor het nieuwe Holocaustmuseum dat officieel de lange naam "Kazerne Dossin: Museum, memoriaal en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten" meekreeg. Vlaams minister-president Kris Peeters zal er het woord voeren evenals Claude Marinower, ondervoorzitter van de vzw Joods Museum van Deportatie en

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/09/rr-198x300.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Roeland Raes schuldig aan negationisme, vindt boete “wel flink veel geld”

Voor de uitspraken die Roeland Raes deed in een uitzending van het NCRV-programma "Netwerk" in 2001 oordeelde het Brussels Hof van Beroep vandaag dat Raes zich wel degelijk schuldig maakte aan overtreding van de wet op het negationisme. Tijdens de uitzending had de toenmalige ondervoorzitter van het Vlaams Blok twijfels

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/09/bracke.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Siegfried Bracke gastspreker Holocaustherdenking van Sant Egidio

Op zondag 19 september 2010 vindt de jaarlijkse herdenkingswandeling van de Sint-Egidiusgemeenschap plaats in Antwerpen. Onder de noemer ‘Wie vergeet, is gedoemd te herhalen’ begint  de wandeling om 17 uur aan het Centraal Station van Antwerpen (kant Astridplein). De wandeling gaat door de Joodse buurt tot aan het

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/09/BOEK-II.-18-069.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

54ste herdenking aan Dossinkazerne in Mechelen

Aan de voormalige Dossinkazerne in Mechelen ging op zondag 12 mei de 54ste Joodse bedevaart door. Dat is de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid die de Joodse Gemeenschap van België, organiseert sedert de jaren ’50, via de Vereniging van de oud-gedeporteerden. De aanwezigen herdachten op een serene wijze de 25.257 Belgische Joden die het

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/07/helm.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Opiniestuk van Hilde Kieboom in De Morgen

Volgend opiniestuk van Hilde Kieboom verscheen vandaag in de krant De Morgen. Ze vroeg om deze tekst ook hier te plaatsen. Laat me eerst een misverstand wegnemen: het was nooit mijn bedoeling om de ‘amnestie-eis op de in- of preformatietafel van Bart De Wever en Elio Di Rupo te leggen’, zoals

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/07/blik2-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Repliek van de redactie op artikel van Hilde Kieboom

Mijn goede vriend Luc Van der Kelen zette gisteren de "puntjes op de i" naar aanleiding van Kieboom's amnestie-oproep. Hij deed dat nu het duidelijk werd dat ook de PS amnestie resoluut afwijst. Hij schreef: "Amnestie kan niet zonder erkenning van schuld. Er moet een collectieve en/of individuele erkenning

Dans in Auschwitz “schandalig en helemaal misplaatst” [audio update]

Een overlevende van de Holocaust heeft voor een rel gezorgd door met zijn familie een nummertje op te zetten in het concentratiekamp Auschwitz. De bejaarde man, mijnheerKorman, 89, kwam hiervoor speciaal uit Australië overgevlogen. Bedoeling was om te tonen dat Hitler het Joodse volk niet klein kon krijgen. Daarom dat ook

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/07/IM015232-300x271.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

“Amnestiewens Kieboom biedt geen verzoening”

Met een column in Knack  "Een bananenschil voor De Wever" geeft hoofdredacteur  Karl van den Broeck uiting aan zijn twijfel of de amnestie-oproep van Hilde Kieboom aan het adres van informateur De Wever naïef is of doortrapt. "Wat bezielt een belgicistische barones die een christelijke gemeenschap leidt en die

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/07/sendler.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
Irena Sendler

Waarom geen nobelprijs voor Irena Sendler?

Al Gore won de Nobelprijs in december 2007. De andere genomineerde kanshebber Irena Sendler kon het schudden. Deze Poolse oorlogsactiviste redde 2,500 kinderen uit de klauwen van de nazi's en stierf onlangs in alle stilte. Een schande voor de mensheid. Opiniestuk van Vincent De Roeck, gepubliceerd in Joods Actueel van

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/07/krijgsgevangenen.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Oud-verzetsstrijders en gedeporteerden furieus op Hilde Kieboom

Volgende tekst is een persbericht van de 'Joodse Aanwezigheid voor de Herinnering', een verzamelnaam voor de 'Vereniging van de Joodse Oud-Verzetsstrijders van België', 'Vereniging van de Joodse Weggevoerden in België- Dochters en Zonen der Deportatie', 'Voortzetting van de Vereniging van de Joodse Oud-Verzetsstrijders

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/05/terry-640x4801-271x300.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Hilde Kieboom tegen Joods Actueel: “Ik neem niets terug van hetgeen ik gezegd heb”

Terry Davids, directrice van Joods Actueel, had een persoonlijk onderhoud met barones Hilde Kieboom naar aanleiding van haar merkwaardig amnestievoorstel aan informateur Bart de Wever. Mevrouw Davids zegt: " Het voorstel van Kieboom is des te merkwaardiger omdat de barones steeds geliefd geweest is binnen de Joodse gemeenschap, wij kennen haar

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2009/01/forum-300x133.gif): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Joods Forum: amnestie = amnesie

Het FJO is nog steeds van mening, zoals in het verleden, dat AMNESTIE gelijk is aan AMNESIE. De drie belangrijkste Joodse organisaties van ons land, het federaal Joods Consistorie van België, het Vlaams Forum der Joodse Organisaties en het Franstalige CCOJB hebben een gezamenlijke brief gericht aan informateur Bart De

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/06/perlberger-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Redders van familie Perlberg 70 jaar na data onderscheiden

[Archiefstuk] Op 30 november ontvingen vier landgenoten, Frans en Maria de Coninck en Gustaaf en Coleta de Witte, postuum de onderscheiding Rechtvaardigen onder de Naties, de uitreiking vond plaats in de ambassade van Israël in Brussel. Beide families ontvingen de onderscheiding voor de onbaatzuchtige en moedige manier waarop ze hulp

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/06/fjo-300x225.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Info gezocht over politieagent die Joden in Deurne hielp tijdens WOII

Oproep van dhr. Eric Bodson: "Mijn grootvader (die ik nooit heb gekend) - Bodson Theophiel, geboren 24/04/1898 - zou als politieagent van Deurne en actief in het verzet, valse paspoorten hebben opgemaakt voor Joodse medeburgers om aan de vervolging te ontsnappen. Ik heb geen idee wie hij heeft kunnen helpen maar

Videopresentatie My Getto in Hollandsche Schouwburg Amsterdam

Donderdag 1 juli a.s. opent in de Hollandsche Schouwburg de presentatie My Ghetto van de Israëlische kunstenaar Itay Ziv. Hij maakte deze presentatie tijdens zijn Resident Artist verblijf aan de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam in 2008-2009. Ziv, zoon van een Poolse jood, groeide op in Israël, waar beelden van

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/06/yvonne_jospa-220x300.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Eerbetoon aan Joodse heldin Yvonne Jospa

Op zondagnamiddag 6 juni vond in Brussel een plechtigheid plaats waar hulde gebracht werd aan Yvonne Jospa, die in januari 2000 overleed en honderd jaar geleden geboren werd. De plechtigheid die in het Centre Communautaire Juif in de Brusselse Munthofstraat doorging, is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van de

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/06/flame.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Oproep van het FJO, rechtvaardigen WOII gezocht

Oproep van het Forum der Joodse Organisaties: Op 12 december 2010 organiseert het Forum de "Internationale hulde aan de Belgische Rechtvaardigen onder de Naties". Daarom deze oproep aan al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gered werden door Belgische medeburgers die tot op heden wel of nog niet erkend werden

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2010/05/jodenster.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Nu ook Belgische holocaustspullen te koop op internet

De krant het Nieuwsblad publiceert vandaag een artikel waaruit blijkt dat een website in de Verenigde Staten tegen grof geld Holocaustmemorabilia aanbiedt. Bijzonderheid daarbij is dat die afkomstig zouden zijn uit een Belgisch "holocaustgetto" en uit een Belgisch concentratiekamp. Op de grote veilingwebsites zoals ebay is het kopen en verkopen