Olmert: Voorstel voor verdeling Jeruzalem

abbas_olmert2Olmert neemt een persoonlijk initiatief door verdeling van Jeruzalem voor te stellen aan  Arabische leiders. Omdat Ehud Olmert niet deelneemt aan de verkiezingen liepen zijn woordvoerder dan ook niet snel de berichten ontkennen.

Het plan van Olmert werd bekendgemaakt via de “Ir Amim” organisatie.  De verdeling zou grotendeels overeenkomen met het voorstel van Clinton in december 2000.

In het jaarlijkse Amimreport dat afgelopen maandag werd vrijgegeven staat te lezen dat volgens een aantal betrouwbare bronnen het voorstel dat Olmert aan Abbas  en aan enkele Arabische leiders presenteerde als volgt luidt: ‘De Joodse wijken zullen onder  Israëlische bestuur blijven, de Arabische buurten komen onder Palestijns gezag. Het historische centrum (het oude stadsdeel) krijgt een bijzonder statuut waardoor het beheer aan de afgevaardigden van de betrokken partijen zal worden toevertrouwd. De vrije toegang tot de heilige plaatsen blijft behouden”.

De auteur van het rapport, advocaat Daniel Seideman merkt op dat men de betekenis van dit document niet dient te onderschatten ook niet omwille van de wankele posite van Olmert. “We spreken hier over een beslissende ommekeer van iemand die tot nog toe elke compromis over Jeruzalem bestreed. De zetelende premier deponeert hier stellingen die recent nog als verraad zouden bestempeld zijn” aldus Seideman. Het kabinet van de premier reageerde: “dat er geen publieke mededelingen volgen over geen enkele bijzonderheid in verband met deze onderhandelingen met de Palestijnse Autoriteit”.