Nederlandse protestanten luiden de alarmbel: onrustwekkende toename antisemitisme

Nederlandse protestanten luiden de alarmbel: onrustwekkende toename antisemitisme

davidster

Met zorg zien wij dat dit antisemitisme in onze Nederlandse samenleving geregeld de kop opsteekt“, schrijven ds. De Fijter ds. Plaisier namens het moderamen aan de minister. “Niet altijd stellen wij U daarvan in kennis.” De reden dat zij dit nu wel doen, schrijven zij, is het scanderen van de leus Hamas, Hamas, de Joden aan het gas en het maken van Holocaust-vergelijkingen: “Wij verdedigen het recht op vrijheid van meningsuiting. Hieraan dienen echter wel grenzen gesteld te worden wanneer opgeroepen wordt tot elimineren van een bevolkingsgroep en aangezet tot haat.Bron

De Protestantse Kerk in Nederland is bezorgd over het opgelaaide antisemitisme en vraagt minister Hirsch Balin van Justitie gepaste maatregelen te nemen tegen het scanderen van Hamas, Hamas, de Joden aan het gas en het leggen van ’tendentieuze verbindingen met verderfelijke situaties t.a.v. de Joden in de Tweede Wereldoorlog’.

Opinie door Hugo Van Minnebruggen:

Advertentie

Men stelt vast dat voor januari 2009 een toename werd genoteerd van meer dan 300% [!] wereldwijde antisemitische daden en acties, in vergelijking met dezelfde maand januari vorig jaar.  Blijkbaar zien velen in het Gazaconflict een prima kans om hun latent aanwezige antisemitisme  nog eens extra verbaal te ventileren. Alle gekende vooroordelen èn oordelen komen weer boven drijven, net alsof het er altijd is geweest…

Een conflict elders in de wereld waar een miljoen vreselijk vermoorde burgers het onderspit delven, waarvan tienduizenden [!] op bestiale met hakmessen en bijlen werden afgemaakt (afb. hiernaast), verdwijnt ergens in de achterkolom op pagina 38 van de dagdagelijkse krant. Maar één gedood kind in Gaza doet de goedmenende burgerij meteen opspringen, sidderen en beven van verontwaardiging. Dit wordt dan wèl voorpaginanieuws. Geef toe: hier klopt iets niet. Hier is meer aan de hand.