Spreekkoren tijdens voetbal ‘nog liever dood dan sporting jood’

Het is een gekend fenomeen, bij voetbalmatchen waarbij Antwerpse ploegen deelnemen uiten de tegensupporters vaak anti-Joodse liederen en brengen ze de nazigroet. Ploegen uit Antwerpen worden ‘joden’ genoemd omdat Antwerpen een grote Joodse gemeenschap telt.

Wij vernemen nu dat ook tijdens matchen waar geen Antwerpse ploegen spelen, anti-Joodse koren worden gezongen, het probleem breidt zich dus uit.

Wij vragen ons af waarom Vlaams minister van cultuur, jeugd en sport, Bert Anciaux hiervan geen gewag maakt op zijn weblog. Vooral het feit dat de minister verantwoordelijkheid draagt voor sport evenmenten maakt de vraag des te prangender. Enkel massaal optreden hiertegen kan zoden aan de dijk brengen, wij denken dan aan boetes voor de overtreders, al zijn dat 300 man of meer.

Onze democratie moet duidelijk maken dat racisme op en naast het veld niet kan.

Volgens het kabinet van Minister Anciaux is het probleem bekend, maar maakt dit deel uit van een breder probleem rond agressie en ontoelaatbaar gedrag op en rond het veld. De minister heeft hiervoor een decreet ingediend opdat sportclubs zelf sancties kunnen treffen.

Advertentie

Vraag van gemeenteraadslid Claude Marinower (Open VLD) aan de burgemeester hieromtrent.

Tijdens de voetbalwedstrijd GBA-Westerlo d.d. 31/01/2009 werden “anti-joden” kreten geschreeuwd door voetbalsupporters. Het schreeuwen van deze kreten door duizenden supporters is ongepast en moet in onze stad dan ook worden tegengegaan. Daarom volgende vragen aan de burgemeester:

– Bent u het eens dat dergelijke gezangen uit voetbalstadia geweerd moeten worden?
– Welke maatregelen zal de stad nemen om de organisatoren van voetbalwedstrijden in onze stad op hun verantwoordelijkheid te wijzen, en indien nodig op te treden?
– Werd er op 31 januari 2009 proces-verbaal opgesteld?