Franstalige Joden dienen klacht in tegen ngo’s en politieke partijen

Vlaamse Joden onderschrijven klacht niet mee

Het Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België (CCOJB) heeft klacht ingediend tegen verschillende ngo’s, vakbonden en politieke partijen. Volgens de organisatie zouden de partijen aan de basis liggen van de pro-Palestijnse betoging in Brussel van 11 januari jl.

Naar aanleiding van deze klacht laat het Vlaamse Forum der Joodse organisaties (FJO) weten dat zij deze klacht niet mee onderschrijven. “Wij hebben informatie overgemaakt aan het Centrum voor Racismebestrijding en wachten nu op hun evaluatie. Indien het Centrum de klacht gegrond vindt zal het Forum verdere stappen overwegen”, aldus Eli Ringer, ondervoorzitter van het Joods Forum. Kouky Frohmann, voorzitster van het FJO benadrukte aan Joods Actueel dat het Franstalig Forum niet spreekt in naam van Joods Vlaanderen.

Het Forum tracht in eerste plaats te dialogeren met de verschillende partijen indien er zich problemen voordoen. Dit kan ook vaak positieve resultaten opleveren, zoals onlangs nog de problematiek rond de VRT aantoonde. Het Forum is blij dat de nationale omroep een mediacommissie heeft opgericht.

Ook in deze zaak verkiest het Forum om mogelijke problemen in eerste instantie met de betrokken (politieke) partijen uit te praten om tot een resolutie te komen. Antisemitische leuzen en spandoeken tijdens manifestaties worden in ieder geval streng veroordeeld door het FJO.

Advertentie

[Update] Op de website van het Forum lezen we o.a. dat het FJO alle zaken behandelt die met Nederlandstalig België te maken hebben terwijl het CCOJB verantwoordelijk is voor Franstalig België. Ook zegt de organisatie de evaluatie van het CGKR af te wachten vooraleer stappen te ondernemen. Een laatste punt is de veroordeling van politici die deelnamen aan de manifestatie maar zich niet distantieerden van de antisemitische leuzen tijdens de optocht.

klik hier voor de website van het FJO.