Duitse moslimjongeren krijgen les over de Holocaust

holocaust_gallery_ppleDeze week werd er een 7 daags programma georganiseerd in Duitsland als tegenreactie op het stijgend antisemitisme en negationisme. Men hoopt vooral allochtonen te bereiken waarvan de meesten moslim zijn. Vele leerkrachten ervaren dat hun leerlingen net ‘ziek’ worden wanneer een schooluitstap wordt georganiseerd in het teken van de Holocaust.

Weliswaar trachten deze leerkrachten zoveel leerlingen als mogelijk mee te nemen naar de verschillende musea. Ook grijpen ze in, als ze antisemitische beledigingen horen bij de leerlingen. Naar alle waarschijnlijkheid hadden die jongeren tot dan heel weinig contact gehad met de Joodse cultuur.

De organisatoren verduidelijken wel dat de extreem-rechtse groeperingen in Duitsland meer problemen veroorzaken dan de Duitse moslimjongeren. Dit neemt niet weg dat ze alle segmenten in de Duitse samenleving proberen te bereiken.

Na de bezoeken aan de verschillende Joodse instellingen, waaronder het ‘Wannsee House Memorial and Educational Center’ (waar het plan werd uitgewerkt voor de uitroeiing van het Joodse volk), zag men een positieve verandering in het gedrag van de jongeren; ze luisterden aandachtig en bleken beter te begrijpen wat er zich heeft afgespeeld tijdens de Holocaust. (R.A.)