Oud-verzetsstrijders en gedeporteerden furieus op Hilde Kieboom

Volgende tekst is een persbericht van de ‘Joodse Aanwezigheid voor de Herinnering‘, een verzamelnaam voor de ‘Vereniging van de Joodse Oud-Verzetsstrijders van België’, ‘Vereniging van de Joodse Weggevoerden in België- Dochters en Zonen der Deportatie’, ‘Voortzetting van de Vereniging van de Joodse Oud-Verzetsstrijders van België’, ‘Het Ondergedoken Kind’.

PERSMEDEDELING
Brussel, 3 juli 2010 – Wat te verwachten en te vrezen was:  een nieuwe aanval ten voordele van amnestie (zelfs als het voorgesteld wordt als een ‘verzoening’), ten voordele van de incivieken van de Tweede Wereldoorlog. Een poging tot eerherstel aan de verraders van hun vaderland, aanbrengers van slachtoffers aan de nazi beulen, bestaat sinds 1981

Vandaag bewijst de verklaring van barones Hilde Kieboom, voorzitter van de Sint-Egidiusgemeenschap, dat een groep Vlaams Nationalisten met heimwee terugdenkt aan de tijd van de Nieuwe Orde. Ze hebben er nog geen afstand van gedaan en erger, ze besmetten  milieus die toch bekend staan als zijnde humanistisch

Joodse Aanwezigheid voor de Herinnering,Federatieve Organisatie van de Vereniging van de Joodse Oud-Verzetsstrijders van België, Vereniging van de Joodse Weggevoerden in België-Dochters en Zonen der Deportatie en Het Ondergedoken Kind, verwerpen met klem de mogelijkheid, dat zij die na de Tweede Wereld Oorlog de juridische gevolgen van hun criminele daden moesten ondergaan, en zij die slachtoffers waren van de misdaden van de Nazi’s en hun ijverige collaborateurs, op voet van gelijkheid zouden kunnen behandeld worden.

Deze verenigingen herinneren er aan dat amnestie, al of niet in bedekte termen,de incivieken hun stemrecht en verkiesbaarheid opnieuw mogelijk maakt, hun aangeslagen goederen terug op te vragen en achterstallen op te eisen van lonen en pensioenen.

Advertentie

Als slot,Joodse Aanwezigheid voor de Herinnering vestigt de aandacht van de leiders van het land op het feit dat eerherstel van de incivieken tot gevolg heeft dat hun criminele feiten worden uitgewist, meer nog dat hun misdaden niet bestonden en op langer termijn het ontkennen van de slachtoffers.

Het is een ontoelaatbare aanslag op alle waarden die in ons land overheersen en opent alle deuren naar antidemocratische strekkingen.

Voor Joodse Aanwezigheid voor de Herinnering,

Léon Finkielsztejn, Voorzitter VJOB

Micha Eisenstorg, Voorzitter VJWB-DZB

Gitla Szyffer, Voortzetting VJOB

Jerry Rubin, Voorzitter O.K.