Interculturele dialoog zonder Vlaamse Joden doet stof opwaaien

Milquet krijgt kritiek voor het 'vergeten' van de Vlaamse Joden in het intercultureel debat

Het Vlaamse Forum der Joodse organisaties heeft een scherp geformuleerde brief gestuurd naar minister van Gelijkheid en Kansen, Joëlle Milquet (cdH). Reden hiervoor is dat geen enkele Joodse organisatie in Vlaanderen werd uitgenodigd om deel te nemen aan de ‘Interculturele Dialoog’.

Maandag werd het eindverslag bekendgemaakt van de zogenaamde ‘rondetafels van de interculturaliteit’. Daarin worden een heleboel aanbevelingen geformuleerd voor de federale staat over zaken als religieuze symbolen, de rol van de katholieke feestdagen, stereotypering van minderheden, en de rol van de staat t.o.v. religieuze groepen op vlakken als onderwijs, werk en bestuur.

Het Joods Forum stelt in de brief dat het als officiële vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap van Vlaanderen dan ook “bijzonder verontwaardigd is” dat het geen deel kon uitmaken van de werkgroepen die deze materies hebben besproken. Ook premier Leterme zou een kopie van de brief ontvangen.

Van Franstalige zijde was er wel Joodse vertegenwoordiging, maar het is algemeen geweten dat deze groep vooral niet-praktiserend en liberaal ingesteld is terwijl de Vlaamse Joden een meer traditionele en religieuze beleving van het Jodendom er op na houden. En het is net dat laatste dat vooral aan bod kwam in de rondetafel gesprekken.

N-VA

Advertentie

Jan Jambon, fractieleider van de N-VA in het federaal parlement noemde de reactie van de Joodse organisaties van Vlaanderen “zeer terecht”. Jambon stelde dat het bij zo’n gevoelige thema’s nodig was om een zo breed mogelijk spectrum van stemmen te horen. Hij vindt het dan ook “ongelooflijk” dat zo’n belangrijke groep niet werd uitgenodigd bij dit intercultureel debat. Het federaal kamerlid  is dan ook van plan om minister Milquet hierover te interpelleren in het parlement.

Reactie minister Joëlle Milquet

Joods Actueel vroeg ook een reactie aan minister Joëlle Milquet naar aanleiding van het protest van het FJO. Benoit Lannoo, woordvoerder van de minister, liet ons weten dat een reactie ten laatste morgen onze redactie zou bereiken.

Genocidewet

Eén van de aanbevelingen in het rapport van de interculturaliteit is om de negationismewet van 1995 aan te passen en vraagt om “..de expliciete verwijzing naar de genocide die het Duitse naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft begaan te schrappen”. Daardoor kunnen ook  ontkenningen van andere genociden strafbaar worden gemaakt. Het spreekt voor zich dat indien het Joods Forum deel had uitgemaakt van deze commissie, ze alleszins een kanttekening had gemaakt bij deze resolutie. En dat om de eenvoudige reden dat de de Holocaust, anders dan genociden in Armenië en Cambodja, bij ons in België plaatsvond. Het feit dat de staat en sommige Belgische inwoners de nazi’s hierbij hebben geholpen is dan ook een les die men zeker niet mag vergeten en die sommigen in ons land in twijfel willen trekken. Dat is natuurlijk niet het geval met andere genociden die niet bij ons gebeurden en waarbij geen medeburgers betrokken waren.

Fadil

Ondertussen zijn er ook vragen gerezen over één van de moderators van de rondetafels Nadia Fadil. Fadil pastte in het verleden haar Facebook profiel aan naar “Fuck Flanders” en tekende een petitie om Hamas van de Europese lijst met terroristische organisaties te halen.