Miljoenen WOII-documenten digitaal beschikbaar bij Rijksarchief

de voorstelling van het digitale archief vond plaats in bijzijn van o.m. prof. J. Klener, mevr. Kouky Frohmann en ridder Nathan Ramet

Vorige maand werd de digitale kopie van de archieven van de ITS voorgesteld in het Algemeen Rijksarchief, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de academische wereld, Joodse organisaties en musea, archivarissen en de pers.  De digitale kopie van de archieven afkomstig van de International Tracing Service (ITS) te Bad Arolsen (Duitsland) die het Algemeen Rijksarchief eind 2009 heeft verworven, is nu volledig geïmplementeerd en mits in achtneming van een aanvraagprocedure kunnen de meer dan 80 miljoen numerieke beelden (goed voor ongeveer zes terabyte) beschikbaar voor onderzoekers in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief.

Op grond van zijn jarenlange engagement en op vraag van de Belgische overheid heeft het Rijksarchief een digitale kopie verkregen van de archieven bewaard door de International Tracing Service (ITS) te Bad Arolsen. In het spoor van Israël, de Verenigde Staten, Polen en het Groothertogdom Luxemburg wil het Rijksarchief
op die manier blijk geven van zijn betrokkenheid bij de slachtoffers van de vervolgingen en deportaties onder het naziregime1. Het Algemeen Rijksarchief stelt meer dan 80 miljoen digitale beelden (goed voor ongeveer zes terabyte) beschikbaar voor onderzoek, een unieke archiefbron over de burgerslachtoffers van het nazibewind. Het betreft materiaal rond de arbeids- en concentratiekampen (ca. 18 miljoen beelden), de Centrale Naamindex van de ITS (ca. 42 miljoen beelden), de registratiekaarten van ontheemde personen (ca. 7 miljoen beelden) en documenten over dwangarbeid (ca. 13 miljoen beelden).

Deze digitale documenten kunnen worden gebruikt in het kader van historisch en genealogisch onderzoek.
Na Duitsland is België het eerste Europese land waarin deze bron beschikbaar komt voor het publiek.