Verkiezingen 2014 – Bericht van Meyrem Almaci, lijsttrekker federaal parlement voor Groen

2013-12-14 Brussel Belgium Annalisa Gadaleta

Vandaag is de superdiverse samenleving een realiteit. Elk individu en elke gemeenschap heeft het recht erbij te horen. Groen wil een actieve dialoog met de Joodse gemeenschap, en met andere gemeenschappen. Dat is essentieel om elkaar te begrijpen. De maatschappij maken we samen, ongeacht onze overtuiging, religie of afkomst. Want samen kunnen we beter doen.

Groen bindt de strijd aan met discriminatie en het antisemitisme dat terug de kop opsteekt. Voor Groen is het duidelijk: het ventileren van verdachtmakingen en haat ten aanzien van een groep omwille van religieuze overtuiging kan niet in een maatschappij als de onze. We drijven de strijd tegen discriminatie en haatmisdrijven op door blijvend in te zetten op sensibilisering in scholen (herinneringseducatie) en in de openbare ruimte.

Met Groen in het beleid wordt de proactieve aanpak van discriminatie een topprioriteit van alle relevante inspectiediensten. Bij de politie moeten er gespecialiseerde agenten komen, iets wat nu al in Nederland gebeurt. Bij justitie moeten klachten over antisemitisme beter opgevolgd en vervolgd worden.

Groen wil alle vormen van ongelijkheid en discriminatie bestrijden. Problemen als werkloosheid, schooluitval of armoedeproblemen moeten als politieke vraagstukken worden behandeld.

Advertentie

Maar ook op andere vlakken komt Groen met een ambitieus programma voor iedereen, ongeacht religie, overtuiging of afkomst. Een programma waarbij sociale én groene voorstellen hand in hand gaan.

Groen wil zorgen voor meer jobs, eerlijke lonen, een hoger basispensioen en meer kinderbijslag. Groen wil ook dat iedereen gerust kan zijn dat zijn bejaarde ouder de juiste zorgen krijgt. Groen vindt het belangrijk dat mensen met kinderen niet op eindeloze wachtlijsten belanden. Ouders, baby’s en schoolkinderen verdienen allemaal het plaatsje waar ze recht op hebben.

Dit zijn goede, eerlijke plannen en bovendien haalbaar en betaalbaar. Als we in de volgende regering de belastingen fair hervormen, dan lukt het. Groen wil voor gewone mensen een reeks belastingen afschaffen. Aan de allerrijkste mensen met meer dan 1 miljoen euro vragen we om meer bij te dragen. Dit is eerlijker.

Groen zet ook in op werk. Groen vindt het heel belangrijk dat iedereen zich goed voelt op het werk en dat iedereen tijd genoeg heeft voor zijn of haar gezin. Alle jongeren willen we perspectief bieden op een goede job. Aan discriminatie bij sollicitaties moet een eind worden gemaakt. Groen gaat ook voor een gezonder leefmilieu, door in te zetten op minder fijn stof in de steden.

Groen gelooft dat we allemaal samen beter kunnen doen in onze samenleving.