Ultraorthodoxe jood die geloof vaarwel zegt, VRT verhult cruciaal onderdeel

Op zaterdagavond (23/2/19) liet het VRT programma Nachtwacht een reportage zien van een Antwerpse man die het ultraorthodoxe Jodendom vaarwel had gezegd. Wat velen stoorde is dat er één cruciaal element ontbrak in het verhaal, namelijk dat als iemand deze stap zet, hij daardoor niet wordt uitgestoten.

Kersvers N-VA kandidaat Michael Freilich sprak de dag nadien met de jongeman en maakte volgende video. Hij stelde zich ook de volgende vraag, als deze jongeman had verteld dat hij thuis en in de synagoge niet meer welkom was, had de VRT dat dan wel uitgezonden? Uiteraard.

En dit is geen klein detail, net omdat het programma handelde over geloof en er iemand bij aan tafel zat van de katholieke kerk en de islam (maar niemand uit het Jodendom) was het wel belangrijk om hierop te wijzen.

Filisoof Othman El Hammouchi had eerder al gezegd dat hij zijn dochter het huis uit zou sturen moest blijken dat zij haar geloof de rug had toegekeerd.

Dat ook in Europa de doodstraf op geloofsafval wordt gepropageerd is genoegzaam bekend.  Al-Haddad, een Nederlandse islamexpert verklaarde zonder blikken of blozen in een debat dat de islamitische straf voor overspel steniging is. ”Mannen en vrouwen kunnen worden gestenigd.”En: ”Als ik overspel zou plegen, zou ik verzoeken om te worden gestenigd.” De shariageleerde zei zelfs veel verzoeken te krijgen van Westerse vrouwen die overspel hebben gepleegd om naar een islamitisch land te gaan en te worden gestenigd.