• Donderdag, 14 December 2017
  • 26 Kislev, 5778
  • Laatste update 14 December 2017 19:34

Categorie Archief: Cultuur & Jodendom

De Joodse religie, rabbijnse aangelegenheden. Maar ook cultuur waaronder film, zang en dans en veel meer. En tot slot een verzamelplaats voor artikels over de Holocaust.


Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/12/knoop.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Recensie: Nieuwste boek van Hans Knoop, ‘Israël, van lieveling tot paria?’

Op de achterflap van zijn boek, ‘Israël, van lieveling tot paria?’, staat dat journalist Hans Knoop zich al bijna vijftig jaar intensief bezighoudt met het wel en wee van de staat Israël, en dat hij “vrijwel alle actoren in het Israëlisch-Arabische conflict in Israël persoonlijk heeft leren kennen”. Inderdaad. Wie dit boek tot zich neemt, kan niet anders dan onder de indruk zijn van de erudiete en erg ‘koosjere’ manier waarop Knoop het wel en wee van de Joodse staat beschrijft. Met veel flair behandelt hij de snel opeenvolgende gebeurtenissen, en kadert hij ze in het mediatieke, het politieke, het juridische en het publieke landschap. "De vijand van mijn vijand is misschien niet mijn vriend, maar hij is wel mijn bondgenoot" Hans Knoop Recensie door Sam van Rooy Het boek leest als een trein en getuigt van een groot inzicht in de vele processen en mechanismen die spelen, wanneer bijvoorbeeld de Jom Kipoeroorlog uitbreekt. Tussendoor vertelt Knoop ook nog over zijn ontmoetingen met een aantal hooggeplaatste Dames en Heren, zijn reizen als journalist naar Israël en zijn ervaringen aldaar, en geeft hij les over wat Goed en Kwaad is, over wat goede en slechte journalistiek is, en over wat nieuws is (“Mijn eerste hoofdredacteur bij De Telegraaf, J.J.F. Stokvis, had als vuistregel dat het belang van een nieuwsfeit wordt bepaald door het aantal doden gedeeld door het aantal kilometers. Derhalve: duizend doden bij een overstroming in China is journalistiek inferieur aan slechts één dode op den Dam in Amsterdam”). De auteur maakt morele afwegingen en gedachteoefeningen over wie of wat antisemitisch is en wie of wat dat zeker niet is, en over wie een échte vriend van Israël is, wie louter een bondgenoot is, en wie een vijand van de Joodse staat is. Knoop is, vanwege zijn vrijwel onnavolgbare inzicht in zowel de westerse, de Joodse als de islamitische/Arabische mentaliteit, meesterlijk in het analyseren van de actie-reactietrein die bij elke gebeurtenis in verband met Israël op de rails komt te staan. De analyse die Knoop maakt over de evolutie in het denken van de westerse politici, media en bevolking wat Israël betreft, is helder en eerlijk, een echte journalist waardig, en biedt de lezer een doorgedreven inzicht en een waar leesgenot. Wat me is bijgebleven - ja, me zelfs heeft geraakt - is de eerlijkheid van de auteur wat de hedendaagse houding jegens Joden en Israël betreft. Zo vertelt hij een anekdote waarbij hij op een bijeenkomst had geweigerd de hand van Filip Dewinter te schudden, terwijl hij enkele jaren later wél de hand had geschud van de Nederlandse antisemiet Gretta Duisenberg. Knoop zegt dat dit hem spijt, want dat het eigenlijk andersom had moeten zijn. Hij schrijft dat hij “vooralsnog Filip Dewinter verre boven Gretta Duisenberg verkiest”, want: “Van Dewinter is geen enkele speech en geen enkel statement bekend waarin hij in de verste verte ook maar iets onvriendelijks over de Joden heeft gezegd. Integendeel: als men hem tracht uit te lokken in interviews, spreekt hij juist in termen van grote sympathie en bewondering over de Joden. (...) Bij herhaling maakte hij zich als lid van de gemeenteraad van Antwerpen sterk voor een betere beveiliging van Joodse instituten in de Scheldestad en op nationaal niveau ontwikkelde zijn partij zich tot de meest fervente supporter van de staat Israël.”Knoop schrijft evenwel ook dat het VB, net zoals de FPÖ en het Front National, “vergaarbakken van ex-collaborateurs en antisemieten” zijn, en dit “met uitzondering van de PVV”. Maar daar voegt hij nog aan toe: “Dewinter zelf geniet bij mij het voordeel van de twijfel”. In hetzelfde hoofdstuk - ‘Houden alle vrienden van Israël van Joden?’ - wordt terecht gesteld dat “de anti-jihadisten in Europa natuurlijk gelijk hebben als zij stellen dat Israël het eerste slachtoffer dreigt te worden van het verfoeilijke moslimfundamentalisme.” Knoop voegt daaraan de overweging toe: “Als zij [de anti-jihadisten] Israël steunen omwille van het voortbestaan van de enige westerse en democratische staat in een oceaan van intolerantie en fundamentalisme, zie ik ze als vrienden. Als zij Israël slechts steunen als bastion tegen de islam, zijn ze op zijn best bondgenoten.” Ik kan de auteur daarin alleen maar bijtreden. Ook stelt hij dat “de anti-jihadisten gelijk hebben als zij stellen dat de Joden weliswaar geen anti-jihadistische strijd voeren, maar de jihadisten nadrukkelijk wel een anti-judaïsche.” Analoog aan de eerlijke openhartigheid van Knoop in verband met Duisenberg vs. Dewinter, concludeert hij: “Dus als ik moet kiezen tussen de vijanden van de jihadisten (zeg maar extreem nationalistisch rechts in Europa) of (sic) hun vrienden (zeg maar Gretta-achtig links), dan is de keuze snel gemaakt. (...) De vijand van mijn vijand is misschien niet mijn vriend, maar hij is wel mijn bondgenoot.” Knoops vertrouwen in zijn ‘anti-jihadistische vrienden/bondgenoten’ kreeg echter een deuk wanneer hij moest vaststellen dat “van de actieve en luidruchtige anti-jihadisten in Nederland en Vlaanderen,” hij “slechts één e-mail [aan Kamerleden] heeft gemist: een e-mail waarin zij zich solidair met de Joden in Nederland verklaren en zich tegen de inperking van hun godsdienstvrijheid [verbod onverdoofd slachten] keren.” Hij noemt het verbod op koosjer slachten de “ultieme lakmoesproef of zij [de anti-jihadisten] de Joden zien als bondgenoot of als oprechte vrienden.” Over dat slachtverbod geef ik Knoop overigens helemaal gelijk, wanneer hij stelt dat “zolang ontoelaatbaar dierenleed niet ondubbelzinnig is bewezen, het belang van mensen dient te prevaleren boven dat van dieren.” En wat men ook moge beweren: het is helemaal niet ondubbelzinnig bewezen dat dieren ontoelaatbaar lijden bij de koosjere slacht. Knoop: “Vrijwel elk wetenschappelijk rapport pro wordt tenietgedaan door een even lijvige studie contra en vice versa. Niets is zo moeilijk definieerbaar als het fenomeen pijn. Dat is bij mensen al het geval, laat staan bij dieren.” Hoe werd Israël van lieveling tot paria? (“Zelfs landen als Libië of Tsjetsjenië scoren beter dan Israël in sommige internationale polls.”) Dat is de vraag die in het boek centraal staat, en die door Knoop met verve wordt beantwoord. Knoop stelt dat “het beeld van Israël als bezetter de belangrijkste oorzaak is”, maar merkt daarbij terecht op dat “vrijwel altijd buiten beschouwing blijft dat die bezetting ooit aan Israël is opgedrongen.” Treffend om de extreme evolutie ‘van lieveling tot paria’ te illustreren is dit feit: “Ooit stonden leden van het NVV (vakbond, voorloper van de FNV) tijdens de Zesdaagse Oorlog een uur loon voor Israël af, maar tegenwoordig propageren onderafdelingen van dezelfde organisatie consumentenboycots tegen de enige staat in de regio met vrije vakbonden.” Antisemitisme, het zionisme, het ontstaan van Israël, de geschiedenis van het Midden-Oostenconflict, de opeenvolgende oorlogen, het vluchtelingenprobleem, de veiligheidsbarrière, de ‘bezette’ gebieden, de Gaza-oorlog en het Goldstone-rapport, Iran en de zogenaamde ‘vredesvloot’: Knoop gaat op doortastende wijze na hoe zowel bepaalde beslissingen van de Israëlische regering als een algemeen veranderend paradigma, tot een “levensgevaarlijke ontwikkeling” hebben geleid, waardoor “het land in het eigen zwaard dreigt te vallen”. Knoop legt de vinger op de zere plek: “De onterechte en veelal boosaardige kritiek en laster die over Israël en zijn bevolking worden uitgestort, hebben van Israëli’s veelal geprikkelde en etnocentrische mensen gemaakt.” Maar wie kan ze dit kwalijk nemen? In het licht van alle leugens, laster en onrechtvaardigheid die Israël te beurt vallen, en die Hans Knoop in zijn boek blootlegt, ik alvast niet. Knoop concludeert ook: “Israël is zonder enige twijfel het belangrijkste succesverhaal en het grootste wonder van de twintigste eeuw. Maar de magie in de media is uitgewerkt. Het verhaal is tot in den treure verteld en op het scherm gebracht.” Dat klopt, maar het kan - en Knoop beweert dat ook niet - niet verklaren waarom linkse kringen in Zweden niet Hamas boycotten, maar wel Israël, of waarom pro-Israëlsprekers uit bepaalde Scandinavische universiteiten worden geweerd, terwijl salafistische sprekers die Hamas verheerlijken er worden verwelkomd. Enerzijds doorprikt Hans Knoop de talloze leugens, over het zogenaamd ‘racistische’ zionisme, over het zogenaamd ‘fascistische Israëlisch regime’, over de zogenaamde ‘apartheidsmuur’, over de zogenaamde ‘vredesvloot’, over de zogenaamde ‘bezette gebieden’, over de zogenaamde ‘humanitaire crisis in Gaza’, over de zogenaamde ‘openluchtgevangenis die Gaza heet’, over de zogenaamde ‘IDF-kindermoordenaars’, over het zogenaamd ‘met opzet maken van burgerslachtoffers door het IDF’, over de zogenaamde ‘vredelievende Palestijnse bedoelingen’ en over het zogenaamde ‘disproportionele geweld tijdens de Gaza-oorlog’. Anderzijds bekritiseert de auteur Israël onder andere wegens zijn nederzettingenbeleid, zijn afwijzen van het Saoedische verdelingsplan, zijn soms hysterische media en politici en zijn niet-meewerken aan het Goldstone-rapport (zijn analyse van de commissie Goldstone, het Goldstone-rapport en de wereldwijde reacties erop, is echt een must-read). Knoop concludeert terecht dat “Israël niet zou moeten worden beoordeeld op basis van de ontsporingen, maar op basis van zijn zelfreinigend vermogen als rechtsstaat. (...) Israël valt slechts te verwijten dat het, in de hoek gedrukt, soms foute beslissingen neemt en vaak op spastische wijze reageert, ook op juiste kritiek van zonder meer integere vrienden. Het is pijnlijk dat de vijanden van het land de bal vaak makkelijk kunnen inkoppen door stupide gedrag van Israëlische ministers.” Verder: “De vraag is niet of Israël het netste land onder de schurkenstaten is, maar of het zijn eigen normen van de rechtsstaat respecteert. In geen enkel land wordt die discussie zo levendig en transparant gevoerd als juist in Israël zelf. Alleen al daarom behoort het - ondanks de terechte kritiek die men kan en moet hebben – nog steeds tot onze westerse en beschaafde wereld.” Met andere woorden: de legitieme kritiek die Hans Knoop op Israël formuleert, en die vatbaar is voor vele en lange discussies, heeft niet als gevolg dat hij de essentie uit het oog verliest of van de pot gerukte besluiten formuleert. Integendeel. Een overzicht: -          “In feite was Israël een van de eerste landen die op grond van een internationaal rechterlijk besluit tot stand kwamen en niet, zoals vele andere, door oorlog of afscheiding. (...) Zelfs Noord-Korea en andere schurkenstaten mogen bestaan, maar achter het bestaansrecht van Israël worden door met name linkse activisten steeds meer vraagtekens gezet.” -          “Als men in 1947 - zoals de zionisten - de eigen staat zou hebben uitgeroepen en akkoord zou zijn gegaan met de deling, zou er geen vluchtelingprobleem zijn ontstaan en had het Palestijnse volk al 63 jaar lang in een welvarend land geleefd, in vrede met Israël.” -          “Als westerse staat zou Israël vergeleken moeten worden met westerse democratieën. Maar daar wringt hem nu precies de schoen. Israël is gesitueerd in het Midden-Oosten en niet in West-Europa. In het Midden-Oosten gelden onze westerse normen niet. Daar heerst de wet van de jungle en het enige recht dat er wordt geëerbiedigd, is het recht van de sterkste. Men dient Israël dan ook niet zonder meer langs de maatlat van een land als Zwitserland of Nederland te leggen, maar evenmin langs die van Soedan of Syrië.” -          “In feite is de vrijheid die men in Israël kent zich tegen het land gaan keren, als het gaat om het imago in het buitenland. Zou Israël, zoals de rest van de Arabische wereld, een dictatuur zijn geweest, dan zou - hoe paradoxaal ook - het beeld er waarschijnlijk beter hebben uitgezien.” -          “Haat tegen Joden lijkt voor tal van Israëlhaters het overheersende argument om zich met de Palestijnen te solidariseren. Toen de Palestijnen tijdens Zwarte September uit Jordanië werden verdreven en bij duizenden werden gedood (...), bleek er van enige solidariteit met de Palestijnen geen sprake. De Israëlhaters blijken pas wakker te worden en medelijden te hebben als Israël als (vermeende) dader kan worden aangemerkt.” -           “Anders dan een wereldwijd georkestreerde desinformatiecampagne van links tegen de enige democratie in het Midden-Oosten, suggereert, hebben Arabieren nergens in de regio meer vrijheid dan in Israël en wenst een overweldigende meerderheid van hen ook na de stichting van een onafhankelijke Palestijnse staat Israël niet te verlaten..” Het moet gezegd: Hans Knoop deed met dit boek ‘a hell of a job’. Jammer genoeg is hij ook zelf slachtoffer van zijn conclusie. In de Fnack te Antwerpen staat immers niet zijn boek, maar wel het leugenachtige ‘De Israëllobby’ van de antisemiet Lucas Catherine prominent vooraan. Een gotspe. Hans Knoop, Israël, van lieveling tot paria? 240 pagina's | Just Publishers | september 2011 Onder andere hier te koop: http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/israel-van-lieveling-tot-paria/1001004011507308/index.html 
Gelijkaardige artikels

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/12/yiddisch-300x300.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Instituut voor Joodse Studies Antwerpen: Jiddisch, een bedreigde taal

Het Instituut voor Joodse Studies van de universiteit van Antwerpen organiseert op donderdag 1 december om 20,00 uur delezing “Jiddisch, een bedreigde taal". De lezing wordt gegeven door Ir. Paul Gybels – Universiteit Antwerpen (Deze lezing vervangt de lezing van prof. dr. Astrid Starck) Ir. Gybels zal kort de geschiedenis van

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/11/boek-Copy.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Leestip: ‘De Kwantumsprong’ door Brecht Arnaert

Ayn Rand is in Europa geen naam als een klok, maar aan de andere kant van de oceaan wel. Daar bleek uit een enquête van The Library of Congres dat de Amerikanen Atlas Shrugged  –  haar bekendste roman – het tweede meest invloedrijke boek vonden na de Bijbel. De enquête

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/11/IMG_0499.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Chanoekamarkt in de Tachkemonischool [fotoreportage]

Chanoeka, het feest van het licht, komt er binnenkort aan. De Antwerpse Tachkemonischool hield afgelopen zondag dan ook een Chanoekamarkt met tal van leuke activiteiten voor leden en vrienden van de school.

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/11/naim-Copy.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Yael Naim treedt op in De Roma

De Frans-Israëlische popzangeres Yael Naim komt opnieuw naar ons land. In maart gaf de jonge ster nog een viersterrenconcert in de AB in Brussel en in juni leverde ze een fel gesmaakte passage af op Couleur Café. Dit keer is Antwerpen aan de beurt, want op dinsdag 29 november staat

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/11/gs1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Nieuw avonturenboek over het oude Israël voor kinderen

Jennifer Peersmann werkte jarenlang als archeologe in Israël en weet als geen ander waarover ze schrijft: actie en avontuur tegen de achtergrond van het Oude Israël.  Het boek is het tweede deel in een spannende avonturenserie, het verhaal is gebaseerd op oude joodse legendes over de ster van David. Haar

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/11/fiddler.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Repetities Fiddler on the Roof van start [video]

Fiddler on the roof is de musical die onze harten moet verwarmen tijdens de nieuwjaarsperiode. De musical brengt een verhaal over Joodse tradities op een luchtige en humoristische manier. Een sterke cast met onder meer Lucas Van den Eynde en Jelle en Clara

Dubbelconcert Yom & Wang Li + Oy Division in Zuiderpershuis Zo 27 nov 2011

Twee optredens met Joodse muziekinvloeden heeft het Antwerpse cultuurcentrum Zuiderpershuis in petto voor zijn bezoekers op zondag 27 november. Met Yom haalt het cultuurcentrum de absolute "Koning van de Klezmerklarinet" in huis. Samen met Wang Li bijt hij de spits af om 16.00 uur en vanaf 20.00 uur kan u

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/11/daum-web.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Website geeft antwoorden over allerhande vragen over het Jodendom

We bekeken de nieuwe website van professor rabbijn Ahron Daum. De rabbijn is voor onze lezers geen onbekende, gezien zijn maandelijkse bijdragen, een reeks artikels voor Joods Actueel, waarin hij de sociale, culturele en religieuze ontwikkelingen in het hedendaagse Jodendom behandelt. Zijn nieuwe viertalige website http://www.bestjewishstudies.com verschaft niet alleen meer informatie

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/10/ECO.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Umberto Eco’s nieuwe roman niet onbesproken

'Hoofdfiguur zou antisemitisme kunnen aanwakkeren' De Italiaanse schrijver Umberto Eco zorgde al vaker voor enige controverse, met zijn laatste roman De begraafplaats van Praag is dat niet anders.

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/10/D917-056-Copy.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Simchat Thora, van loofhut naar eenheid in alle regionen

  Aan het einde van Soekot (loofhutten) begint het 2-dagen durende Simchat Thora feest. Hiermee komt een einde aan de verschillende feestdagen en dat tot de maand april (Pesach). De kantoren van Joods Actueel zullen dan ook gesloten zijn tot na het weekeinde. Rabbijn Evers geeft in volgend stuk duiding bij Simchat

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/10/Gilad-Noam-Shalit-001-18-10-12-Copy1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/10/2011091560659.png.orig_.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Boek: De cirkel, de geschiedenis van een Joodse familie

Als kind ziet Marja Pinckaers samen met haar grootmoeder televisiebeelden van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Ze leest erover wat ze maar kan vinden. Op haar zeventiende schrijft ze in de schoolkrant: ‘Ik ben Jood’. ‘Jood-zijn’ laat haar niet los. Ze wil weten wat er in de oorlog met

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/10/scale-Copy.png): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Met Jom Kippoer: Seculiere Israëli’s aanvaarden orthodoxe gebedsdiensten

Haifa, Israël — Tot voor enkele jaren organiseerde kibboets Nachshonim, een seculiere kibboets in centraal Israël, op Jom Kippoer telkens een barbecue, wat haaks staat op de sombere, religieuze sfeer die dag. Maar de tijden zijn veranderd. Vijf jaar geleden nodigden de jonge leiders van de kibboets een orthodoxe organisatie

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/10/DeadSeaScrolls-Google-IAA-project2sm.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Google zet Dode Zeerollen online

Verschillende Dode Zeerollen zijn vanaf nu online te raadplegen. Google hielp het Israëlmuseum in Jeruzalem bij het scannen in ultrahoge resolutie van de oude teksten. Zowel amateurs als professionele onderzoekers hebben nu toegang tot de beelden van 1.200 megapixel. Tot nu toe werden vijf rollen gedigitaliseerd, waaronder de Tempelrol en de

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/09/shofar-Copy.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Israëlische jazzfans in de wolken met “Belgian Guitar Hero” Philip Catherine

- De Belgische jazzgitarist  Philip Catherine (69) speelde gisteren 14 september in de Reading 3 Club in Tel Aviv. Hoezeer ook anti-Israëlactivisten hun best deden om onze levende gitaarlegende op andere gedachten te brengen, de geniale Catherine liet het niet aan zijn hart komen en hield woord. Zijn uitleg daarvoor was

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/08/poster-JA.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Filmpremière THE DEBT

Op maandag maandag 19 september 2011 – 19.00u te UGC Antwerpen houdt Joods Actueel de avant-première van de film THE DEBT. Een film met Oscar winnares Hellen Mirren en Sam Worthington, door de bekroonde regisseur John Madden van o.a. Shakespeare in Love * De avond gaat door in aanwezigheid van federale,

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/07/pope-klein.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Van dispuut naar dialoog – toenadering Kerk en Jodendom

Joden kunnen zich niet makkelijk losmaken van een geschiedenis vol discriminatie, vervolging en gedwongen disputen. In de Middeleeuwen en vaak ook nog daarna moesten Joden nolens-volens (tegen hun wil) in discussie treden om hun geloof te verdedigen. Dit was ook zeer gevaarlijk en Joodse verdedigers lieten daarbij nogal eens het

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/06/Maimonides-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Lucas Cathérine doet poging om in de Leeswolf Maimonides te ontjoodsen

Tot onze verbazing wist Luc Vereertbrugghen (alias Lucas Cathérine) recent het kwaliteitsblad De Leeswolf te infiltreren en een recensie over het boek Maimonides, een biografie van Sherwin Nuland om te toveren tot een pamflet dat alles te maken heeft met zijn eigen agenda en omgekeerd evenredig niets met het boek

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/06/bethdin.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/Friedrich-800x600.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/06/Torah-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Nederland: Frits Bolkenstein pleit voor behoud koosjere slacht

Het geplande rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over onverdoofd ritueel slachten is op verzoek van joodse en islamitische organisaties uitgesteld tot 16 juni. In de Kamer tekent zich een meerderheid af voor de wet. Onder meer PvdA en VVD zijn er voor. Maar juist binnen die partijen neemt het verzet

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/vlag-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Medinat Jisra’eel: een staat voor Joden of een Joodse staat?

Er woedt al vele jaren een Kulturkampf tussen de verschillende bewoners van het Heilige Land. Ik heb het deze keer niet over de voortdurende strijd tussen Gaza en de Joodse staat maar over de cultuurclash die al lange tijd bestaat tussen mensen met verschillende opvattingen over godsdienst in een staat

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/smoking.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Is roken toegestaan voor Orthodoxe Joden?

Adam Dickter, een columnist voor het Amerikaanse Jewish Week schreef onlangs volgend artikel naar aanleiding van het rookverbod, ook op straat, in New York. In New York, waar een hechte orthodoxe Joodse gemeenschap resideert is het sinds kort verboden om zelfs in openlucht, zoals in parken of op het strand een

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/IMG_2073.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Lag Baomer parade in Antwerpen

Ter ere van het Joods Lag Ba'Omer feest op zondag 22 mei, organiseerde de Antwerpse Chabadbeweging een vrolijke parade door de straten van Joods Antwerpen. Enkele sfeerbeelden:

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/delandverhuizer-150x150.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Fiddler on the Roof in Ciné Pistolé in Antwerpen

Op zondag 22 mei aanstaande kan je om 11 uur de  leuke film  " A Fiddler on the Roof" gaan bekijken. Het Anatevka verhaal uit deze film kreeg wereldbekendheid door de absolute kaskrakermelodieën waarvan "If I were a rich man" ongetwijfeld de allerbekendste is. Bijzonder is dat je de film

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/jmb-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

After Images, een collectieve expositie in het Brussels Joodse Museum

Met de nieuwe tentoonstelling After Images laat het Joods Museum van België de bezoekers kennismaken met hedendaagse Amerikaanse creaties aan de hand van een selectie van symbolische werken die voor het grootste deel afkomstig zijn uit Belgische privécollecties. After Images gaat op zoek naar de manier waarop de artiesten reageren

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/mas.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/05/vonweinberger.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Daniël Von Weinberger op Cobra TV (VRT)

Ultraorthodoxe jood en kunstenaar Daniël Von Weinberger was te zien in een reportage van Cobra TV. Vorig jaar bracht Joods Actueel al een uitgebreid interview met de man, u kunt dit nummer hier downloaden. Herbekijk de TV reportage via deze link

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/04/seder-new.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252
Seder-avond in het Witte Huis, onder Obama nu een traditie

Obama viert Pesach in het Witte Huis

Tijdens een avond in april tijdens de vorige campagne van de Amerikaanse verkiezingen, kwamen een klusjesman, een cameraman en een boekhouder bij elkaar op de benedenverdieping van een hotel in Pennsylvania.

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/04/bord-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Pesachverhaal van Rebbe Nachman

Een Jood en een Duitser waren samen op reis. Aangezien Pesach naderde, vertelde de Jood over het grote feest dat ter ere van die grote dag in het joodse jaar gehouden wordt. “Wijn wordt er per liter geserveerd en de delicatessen die op tafel komen zijn overheerlijk”. De Duitser, die

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/04/slachten-640x480.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

‘Joodse slacht is net niet dieronvriendelijk’

Rabbijn Evers van het Nederlandse NIK heeft al verschillende artikels geschreven over de joodse slachtmethode, wij brengen hiervan de belangrijkste citaten: Geen enkele doding van dieren is fijn. Zo lang de mens gebruik maakt van hun vlees en vacht blijft het slachten in stand. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Joodse

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/04/thieme-300x225.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Einde ritueel slachten in Nederland komt in zicht

Het voorstel van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) om een eind te maken aan het onverdoofd ritueel slachten van dieren krijgt steeds meer steun nu ook de PvdA het voorstel in de Tweede Kamer zou gaan  steunen. Eerder al hadden PVV, SP, GroenLinks en D66  zich daarmee akoord verklaard. Daarmee

Moderne versie van Joods Pasen

Indien de exodus uit Egypte in de 21ste eeuw zou plaatsvinden, zou het er zo uitzien, aldus een humoristisch filmpje van de Joodse organisatie Aish

Warning: getimagesize(/kunden/homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/03/ster-op-je-jas-300x184.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/38/d204893577/htdocs/joodsactueel.be/wp-content/themes/rm-framework/library/extensions/thumbs-extensions.php on line 252

Cultuurcentrum Dilbeek brengt muziek uit Theresienstadt (8 april 2011)

Ich wand’re durch Theresienstadt, onder die naam gaat op 8 april in het Dilbeekse Cultuurcentrum de Westrand een concert door met muziek van Joodse componisten uit Theresienstadt. In Terezin beleefden de kampbewoners ongetwijfeld de meest tragische  momenten van hun leven. Terezin, Theresienstadt, was tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp niet