[video update] VN: Israël heeft dan toch geen school beschoten

De meesten onder ons herinneren zich nog deze krantenkoppen: “Onschuldigen slachtoffer van bloedbad bij bombardement VN-school” of “Tientallen doden bij Israëlische aanval op school van de Verenigde Naties”.

Er is echter een probleem: het verhaal dat in ons geheugen gegrift werd klopt niet. Fysieke bewijzen en ondervraging van verschillende ooggetuigen waaronder een leraar die in het schoolgebouw aanwezig was op het ogenblik van de aanval zijn in dit opzicht verhelderend, evenals een reactie van de hoge VN gezant in Gaza, John Ging.

De krantenkoppen verschenen na het tragische nieuws dat op 6 januari in de Gazastrook Israëlische strijdkrachten een aanval op het Jabalya vluchtelingenkamp uitvoerden. Daarbij zouden 43 burgers omgekomen zijn.

Volgens de berichten zouden de slachtoffers zijn gaan schuilen in de Ibn Rushd school, een onderwijsinstelling voor jongens. De wereld reageerde geschokt op het nieuws. Deze gebeurtenissen zouden vervolgens zeker aan de lijst van Israëlische ‘oorlogsmisdaden’ worden toegevoegd.

Advertentie

Er werden enkele mensen gekwetst toen een granaat binnen de blauw-witte muren van het UNWRA-complex terechtkwamen maar er kwam niemand om het leven. De burgers die omkwamen bij het incident bevonden zich allen op straat. Dat er zoveel burgers omkwamen op straat is wel voldoende reden om een verder onderzoek te verantwoorden maar toont in elk geval aan dat het incident ‘niet’ ging om de beschieting van schuilende vluchtelingen in een school.

School dan toch niet beschoten door Israël
School dan toch niet beschoten door Israël

De leraar die zich binnnen de blauw-witte omheining bevond op het ogenblik van de beschieting zegt dat hij na elkaar drie luide knallen hoorde en geschreeuw van mensen. De leraar wou zijn naam niet geven: “De UNWRA heeft de staf opgedragen niet met de pers te praten”. Hij vervolgde vastberaden dat “binnen de VN-compound 12 gewonden waren en dat er niemand gedood werd. Drie van mijn leerlingen kwamen om maar ze waren buiten het gebouw” aldus de leraar.

Hazem Balousha, heeft een garage in dezelfde straat als de UNWRA-school, hij was op straat toen de granaten insloegen. Hij toonde een reporter waar ze terecht kwamen: eentje links van zijn werkplaats, eentje rechts en de derde tegenover zijn zaak aan de andere kant van de straat. “Er waren drie inslagen en alledrie hier op straat ” aldus de carrossier.

Het nieuws van de tragedie verspreidde zich snel nadat hulpverleners en leden van de medische staf werden geciteerd die zouden gezegd hebben dat de school beschoten werd waar zich op dat ogenblik vluchtelingen schuilhielden. Even later ging het nieuws de wereld rond dat mensen in de school gedood werden. Wereldwijd werd er schande gesproken. Dit nieuws was een pr-nachtmerrie voor de Israëli’s en Israëlische woordvoerders zeiden aanvankelijk dat hun troepen beschoten werden vanuit het schoolgebouw. Ze gaven zelfs de namen van twee militanten. De mededeling werd later ingetrokken en gewijzigd, de nieuwe versie luidde dat er schutters in de omgeving van de school waren.

John Ging, het hoofd van de UNWRA in Gaza erkende deze week in een interview dat de drie Israëlische granaten alle drie buiten de school terecht kwamen en dat “niemand in de school om het leven kwam”.

“Ik ken niemand die in de school omkwam, maar 41 onschuldige mensen werden, buiten de school, op straat gedood, verschillende van de slachtoffers hadden hun toevlucht gezocht in de school maar wandelden naar buiten. Israël moet dus een antwoord geven op de vraag wat ze wisten en welke voorzorgsmaatregel ze getroffen hebben” aldus Ging.

Ging beschuldigde de Israëli’s dat net zij verantwoordelijk waren voor de verwarde berichtgeving over dodelijke slachtoffers in de school. “Ze kwamen zelfs met een video op de proppen die terroristen op het schoolterrein lieten zien. Maar we kenden deze video, hij werd gemaakt in 2007. Het zijn de Israëli’s zelf die er voor zorgden dat iedereen besloot dat de doden in de school vielen. “Kijk mijn verklaringen na, ik heb geen enkele keer gezegd dat iemand in de school gedood werd. Geen enkele van onze stafleden heeft deze beschuldiging geuit”.

Advertentie

Maar klopt dat wel? Vanuit het Shifa hospitaal in Gazastad waar de lichamen van de slachtoffers ’s nachts werden naartoe gebracht verklaarde een emotionele John Ging: “De mensen in de school waren families die naar hier gevlucht waren… niemand is nog veilig in Gaza”. Door deze woorden lijkt toch duidelijk dat Ging het heeft over doden die in de school zijn gevallen.

Het VN-kantoor dat instaat voor de coördinatie van Humanitaire hulp gaf eerst de juiste locatie door van de inslagen. In hun eerste bulletin stond : “drie mortierbommen kwamen buiten de UNWRA Jabalya meisjesschool terecht”. Maar drie dagen later kwamen ze in een uitgebreid weekrapport met het nieuws over: “Israëlisch mortiervuur op twee UNWRA-scholen…”.

En in de dagelijkse nieuwsbulletin liet de Wereldgezondheidsorganisatie weten: “Op 6 januari werden 42 mensen gedood tijdens een aanslag op een UNWRA-school…”

Vraag is ook waarom de VN zo lang bleef treuzelen om het misverstand uit de weg te ruimen. Of waarom er tot vandaag geen officiële VN verklaring is die zegt dat de school ‘niet’ beschoten werd.

Dit is een adaptatie van een artikel verschenen in de ‘Toronto Globe and Mail’