Niet boos, wel bezorgd

big_make-face-angryNaar aanleiding van de uitzending van ‘Man bijt hond’ waarin gelachen wordt met de Joden is het belangrijk op te merken dat wij niet ‘boos’ zijn, eerder bezorgd over de situatie. De conclusie dat de Joodse gemeenschap boos is komt van derden en niet van deze gemeenschap.

Lees hier ons opiniestuk

Wij zien het als onze taak, ja zelfs onze plicht, om onze mening kenbaar te maken bij zulke incidenten. Niet omdat lachen met joden niet kan, wel omdat het gebruik van beelden en vermeende associaties die behoren tot de klassieke antisemitische beeldenrepertoire, de vooringenomenheid en het xenophobe denken in stand houdt. ( zoals prof. Dr. Mahler het verwoordde in een brief aan de VRT.)

En deze opdracht is des te belangrijker in een tijd van stijgend antisemitisme.

“We lachen toch met iedereen, waarom niet met de Joden” is een vraag die wij vaak horen. Het antwoord is simpel, je mag zeker lachen met de Joden. Maar spot niet met de Jodenuitroeiing en gebruik niet de (leugenachtige) beeldspraak die zo vaak tot Jodenvervolgingen heeft geleid.

Advertentie

Van collega journalisten in Frankrijk, Nederland en Engeland vernemen wij steeds weer dat zulke clipjes in die landen nooit vertoond zouden worden, laat staan door een openbare omroep. Ook daarover uiten wij onze bezorgdheid.

Rudi Van Doorslaer van het SOMA instituut voor Holocaustonderzoek verklaarde enkele weken geleden naar aanleiding van het Plat préféré incident “Ik vrees dat dit ons meer leert over Vlaanderen dan over Hitler”.

Recht van vrije meningsuiting is er voor iedereen. Een democratie moet bestand zijn om opmerkingen van haar minderheidsgroepen te accepteren. Zeker als die van een gemeenschap komt die nooit dreigt of geweld gebruikt maar enkel haar bezorgdheid uit.

De brief van prof. Dr. Mahler die wij op onze website plaatsten was dan ook een minzame brief waarin de VRT uiterst tactvol aan haar eigen mediadecreten werd herinnerd. De conclusie dat de Joodse gemeenschap boos is komt dus van derden en niet van deze gemeenschap.

Terry Davids (Algemeen Directeur) en Michael Freilich (Hoofdredacteur)