Een andere kijk op het intra-Palestijns conflict

In bijlage een YouTube clipje van de Israëlische televisie over het intra Palestijns geweld en de gruweldaden van Hamas tegen Fatah aanhangers. De video dateert van enkele maanden geleden maar is toch opmerkelijk omdat in ons nieuws deze informatie bijna niet doorsijpelt.